Šv. Ignaco Lojolos DVASINĖS PRATYBOS

Dvasinės Pratybos – tai būdas atnaujinti savo santykį su Dievu. Dalyvaujantiesiems visose Dvasinėse pratybose yra pristatomi įvadai, kaip melstis su Šventuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie dvasių skyrimą, sąžinės tyrimo būdus, meditacinę bei kontempliatyviąją maldą. Dalyviai kasdien susitinka su dvasios palydėtoju. Tik dvasios palydėtojui rekomendavus, siūloma tęsti arba gilinti vieną ar kitą Dvasinių pratybų savaitę.

Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir visų Pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su kūrinija. Ši mintis kartojasi visose Pratybose.

Pirmąją savaitę Šv. Ignacas kviečia pažvelgti į savyje esančią nedarną, nuodėmės trauką ir iš jos išsilaisvinti, priimant Dievo atleidimą. Mumyse vyraujančių tendencijų suvokimas padeda pasiekti vidinę laisvę.

Antroji savaitė skirta Jėzaus gyvenimo kontempliacijai ir pasirinkimui. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, o tai suvokus – nuoširdus ryžtas to siekti. Todėl Pratybos padeda atrasti savo pašaukimą: šeima ar kunigystė, vienuolinis kelias, socialinė veikla ar mokslinis tyrinėjimas ir pan.

Trečioji savaitė skirta skausmo ir kančios apmąstymui, joje kontempliuojama Kristaus kančia ir mirtis.

Ketvirtąją savaitę sudaro kontempliacijos apie Kristaus pasirodymus po prisikėlimo. Šis laikas įgalina Pratybas atliekantį žmogų vis labiau susitapatinti su Išganytoju, jo mintys ir jausmai tampa jam vis savesni. Pratybos baigiamos „Kontempliacija meilei pasiekti“, kuri moko įžvelgti Dievo veikimą net paprasčiausiuose kasdienos dalykuose ir įvykiuose.

Per metus siūloma atlikti vieną Dvasinių pratybų savaitę. Laikotarpiu tarp Dvasinių pratybų savaičių rekolektantas įsipareigoja toliau kasdien melstis su Šventuoju Raštu ir susitikti pokalbiams su dvasiniu palydėtoju. Rekomenduojama bent kartą per du mėnesius. Jei po atliktos Pratybų dalies praeina ilgesnis nei 3 metų laikotarpis, siūlome sugrįžti į  prieš tai buvusią savaitę arba Pagrindą.

Primename, kad asmuo, dalyvaujantis tokiose Dvasinėse pratybose, įsipareigoja:

1)      laikytis tylos per visą Pratybų laiką;

2)      melstis asmeniškai ir švęsti Eucharistiją;

3)      kasdieną susitikti su vadovu asmeniniam pokalbiui;

4)      dalyvaujantys Dvasinėse Pratybose įsipareigoja būti visą Pratybų laiką.

Pratybų trukmė

Pradžia ir Pagrindas - 6 dienos,

visos kitos keturios savaitės - po 9 dienas. 2015 m.

Dvasinių pratybų laikas

PAGRINDAS (2015 m. gruodžio 26-31 d.)

I savaitė (tiems, kurie atkikę Pagrindą) (2015 m. rugsėjo 28 - spalio 6 d.) 

II savaitė (tiems, kurie atlikę Pagrindą ir I savaitę) 

III savaitė (tiems, kurie atlikę Pagrindą, I ir II savaites)

IV savaitė (tiems, kurie atlikę Pagrindą, I, II, ir III savaites) 

Dvasinių pratybų vieta

Tulpių g. 33, Kulautuva 

Rekolekcijų namuose vasaros sezono metu yra 16 vienviečių ir 5 dviviečiai kambariai