Projektas „Pamatinėmis vertybėmis paremtos savarankiškos ir gyvybingos šeimos ugdymas ir puoselėjimas“

Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Skirta suma: 2316.96 Eur (8000 Lt).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d.

 

Projekto tikslas:

Padėti poroms atpažinti vertybių svarbą sutuoktinių tarpusavio santykiuose ir sėkmingai jas taikyti kasdieniniame šeimos gyvenime, tokiu būdu ugdant, stiprinant ir skleidžiant pozityvią savarankiškos ir gyvybingos šeimos kultūrą visuomenėje.

 

Projekto uždaviniai:

·         * supažindinti sutuoktinius su pamatinėmis šeimos vertybėmis;

·         * padėti suvokti moterų ir vyrų psichologinius skirtumus;

·         * mokyti sutuoktinius išklausyti vienas kitą ir kalbėtis;

·         * mokyti spręsti sudėtingas arba konfliktines situacijas;

·         * mokyti kurti pagarbius bičiulyste grįstus sutuoktinių santykius;

·         * skatinti gautus įgūdžius taikyti kasdieniame šeimos gyvenime.

 

Tikslinės grupės:  sužadėtiniai (besiruošiantys santuokai) ir sutuoktiniai.

 

Projekto veiklos

Buvo suorganizuoti mokymai besiruošiantiems santuokai ir jau susituokusiems: vienas 2 dienų seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“ ir du 3 dienų seminarai „Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui“.

 

Projekto rezultatai

Projekte dalyvavo 73 poros sutuoktinių, 4 poros sužadėtinių ir 4 pavieniai asmenys (viso 158 asmenys).

Projekto dalyviai susipažino su pamatinėmis šeimos vertybėmis bei praktiškai mėgino jas taikyti. Taip pat buvo lavinami dalyvių bendravimo – kalbėjimo ir išklausymo – įgūdžiai. Seminarų metu dalyviai buvo skatinami atlikti kalbėjimo poroje pratimus, parašyti vienas kitam laišką, diskutuoti ir dalintis jausmais bei mintimis grupelėse. Be to, seminaruose buvo analizuojami psichologiniai vyrų ir moterų skirtumai, mąstymo ypatumai, dalyviai gavo vertingų patarimų, kaip stiprinti tarpusavio santykius, remiantis ne tik teorija, bet ir kitų šeimų liudijimais. Seminarai dalyviams padėjo įsivardinti savo šeimos problemas bei džiaugsmus ir kartu nutarti ką toliau daryti puoselėjant santykius šeimoje.