Projektas "Laisvalaikis Perkūno name: savęs ir kito pažinimas per kūrybą"

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa "Iniciatyvos Kaunui". Skirta suma: 1400 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 1 d. – gegužės 31 d.

Projekto tikslas

Lavinti emocinį intelektą ir kurti socialinius ryšius pasitelkiant įvairias meno formas.

Projekto uždaviniai:

·         Suteikti prasmingą ir kūrybišką laisvalaikį.

·         Lavinti emocinį intelektą ir bendravimo kompetencijas. 

·         Padėti kurti socialinius ryšius ir/ar mažinti socialinę izoliaciją.

Tikslinės grupės:

·         Vyresnio amžiaus (nuo 60 metų) asmenys.

·         Vieniši asmenys nuo 25 iki 60 metų. 

·         Asmenys, patiriantys įvairius sunkumus (gaunantys mažas pajamas, bedarbiai, daugiavaikiai, įtėviai/globėjai, patiriantys santykių krizę, priklausomų nuo narkotinių medžiagų asmenų turinčių šeimų nariai ir kt.)  

·         Kiti asmenys, norintys turiningai praleisti laisvalaikį

Projekto veiklos

Kūrybiniai užsiėmimai „Kūryba teikia laisvę“ (8 susitikimai po 2 val.), kurių metu dalyviai buvo įtraukti į kūrybinį procesą: piešimą, audimą, lipdymą, vaidybą, šokį. Naudojant šokio, meno ir meditacijos sintezę buvo ugdomas dalyvių kūrybiškumas ir emocinis raštingumas, stiprinamas pasitikėjimas savimi ir kitais; dalyviai atkūrė/sustiprino santykį su savo kūnu ir aplinka, tapo dėmesingesni sau ir aplinkai, įgavo/sustiprino vidinę ramybę ir harmoniją.

Projekto rezultatai

Projekte dalyvavo 36 asmenys, iš kurių 13 virš 60 metų, 12 vienišų asmenų nuo 25 iki 60 metų, 9 įvairius sunkumus patiriantys asmenys ir 2 kiti asmenys.

Projekto dalyviai buvo įtraukti į kūrybiškas, turiningas laisvalaikio veiklas ir taip pagerėjo jų laisvalaikio kokybė; atrado įvairias meno formas kaip savęs ir kito pažinimo bei bendravimo būdą; buvo paskatinti keisti požiūrį į laisvalaikio leidimo būdus ir ieškoti prasmingo laisvalaikio ateityje; pakėlė emocinio raštingumo lygį ir pagerino bendravimo įgūdžius; sustiprino socialinius ryšius ar/ir sumažino socialinę izoliaciją. Daugiau miesto gyventojų turėjo galimybę susipažinti su kultūros paveldo objektu Perkūno namu-muziejumi, kuriame buvo vykdomos visos projekto veiklos. Instituto darbuotojai įgijo darbo su kultūriniais projektais patirties. 

 

Už pateiktą informaciją atsakingas tik autorius, Kauno miesto savivaldybė neatsako už pateiktą informaciją.