Projektas "Tvirta šeima ant krikščioniškų vertybių pamato"

Projektas dalinai finnsuotas Lietuvių Katalikų religinės šalpos (JAV) lėšomis. Skirta suma: 871,54 Eur.

Projekto trukmė: nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto tikslas: stiprinti ir puoselėti Lietuvos šeimą, pagrįstą krikščioniškomis vertybėmis ir pagarbiu elgesiu. 

 

Projekto rezultatai:

Šio projekto metu dalyviai bus skatinami puoselėti krikščioniškas šeimos vertybes; susipažins su Katalikų Bažnyčioje paskelbtų šventųjų sutuoktinių gyvenimų pavyzdžiais; mokysis dalintis tikėjimo patirtimi, įsivardinant pagrindinius galimus šventumo bruožus savo šeimoje; bus skatinami puoselėti atvirumą ir pagarbą gyvybei; geriau supras esminius vyrų ir moterų psichologinius skirtumus ir mąstymo ypatumus; mokysis pagarbiai išsakyti savo norus, poreikius ir išreikšti emocijas; lavins pagarbaus bendravimo, kalbėjimosi ir išklausymo įgūdžius; mokysis priimti sutuoktinį tokį, koks jis/ji yra; mokysis efektyviai ir pagarbiai spręsti konfliktus; mokysis bendrauti su savo vaikais pagarbiai (nenaudojant nei fizinio, nei psichologinio smurto); atpažinti savo vaikų skirtingų amžiaus tarpsnių poreikius ir juos atliepti; suplanuos konkrečius žingsnius, kaip įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti puoselėjant santykius šeimoje.

 

Rezultatai:

Viso projekte dalyvaus 108 susituokę asmenys ir besiruošiantys santuokai asmenys.