Evangelizacinės programos Lietuvos žmonėms

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d.

Projekto tikslas: evangelizuoti Lietuvos žmones.

Projekto uždaviniai:

  • pagilinti ir sustiprinti žmonių santykį su Dievu, skleidžiant Katalikų Bažnyčios mokymą;
  • pristatyti krikščioniškąjį dvasingumą, katalikų bažnyčios istoriją ir pagrindines krikščioniškas vertybes;
  • gilinti Dievo Žodžio žinias ir suvokimą tyrinėjant Šventąjį Raštą;
  • praturtinti asmeninę ir bendruomeninę maldą pateikiant įvairius maldos metodus;
  • padėti žmonėms integruoti krikščioniškas vertybes į savo kasdienį gyvenimą;
  • rengti dvasinius ir religinius dvasinius vadovus;
  • rengti ekstraordinarinius Komunijos dalintojus;
  • šviesti socialinius darbuotojus ir savanorius, dirbančius su vaikais (ypač iš socialiai pažeidžiamų šeimų);
  • apmokyti religinius vadovus, galinčius rinkti ir vykdyti maldos grupes;
  • suteikti palaikymą ir pastiprinimą dvasiniams vadovams, katechetams, pastoraciniams darbuotojams ir kitiems žmonėms, kurie nuolat dalyvauja religinėje veikloje.

Projekto veiklos: projekto metu numatyta suorganizuoti 5 kursus (9 grupėms), 5 seminarus (12 grupių) ir 2 rekolekcijų savaitgalius (3 grupėms). Bendras numatomas dalyvių skaičius yra 386.