Evangelizacinės programos Lietuvos žmonėms

Projektas dalinai finansuotas KOCH foundation (JAV) lėšomis. Skirta suma: 8940 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d.

Projekto tikslas: evangelizuoti Lietuvos žmones.

Projekto uždaviniai:

  • pagilinti ir sustiprinti žmonių santykį su Dievu, skleidžiant Katalikų Bažnyčios mokymą;
  • pristatyti krikščioniškąjį dvasingumą, katalikų bažnyčios istoriją ir pagrindines krikščioniškas vertybes;
  • gilinti Dievo Žodžio žinias ir suvokimą tyrinėjant Šventąjį Raštą;
  • praturtinti asmeninę ir bendruomeninę maldą pateikiant įvairius maldos metodus;
  • padėti žmonėms integruoti krikščioniškas vertybes į savo kasdienį gyvenimą;
  • rengti dvasinius ir religinius dvasinius vadovus;
  • rengti ekstraordinarinius Komunijos dalintojus;
  • šviesti socialinius darbuotojus ir savanorius, dirbančius su vaikais (ypač iš socialiai pažeidžiamų šeimų);
  • apmokyti religinius vadovus, galinčius rinkti ir vykdyti maldos grupes;
  • suteikti palaikymą ir pastiprinimą dvasiniams vadovams, katechetams, pastoraciniams darbuotojams ir kitiems žmonėms, kurie nuolat dalyvauja religinėje veikloje.

Projekto veiklos: projekto metu buvo suorganizuoti 8 kursai/seminarai (16 grupių) ir 2 rekolekcijų savaitgaliai (3 grupėms). Bendras dalyvių skaičius yra 333. Veiklos vyko Kauno ir Vilniaus arkivyskupijose, Šiaulių, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupijose.