Tvirta ir darni šeima: iššūkiai ir galimybės

Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės skirta suma: 6 000,00 Eur. Instituto įnašas: 1 532,00 Eur.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. balandžio 1 d. – gruodžio 31 d.

Projekto tikslas: Ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, kurios narių tarpusavio santykiai pagrįsti pagarba ir atsakomybe.

Projekto uždaviniai:

1.      ugdyti pagarbiu elgesiu ir atsakomybe paremtą šeimos santykių kultūrą;

2.      lavinti gebėjimą konstruktyviai spręsti konfliktus ir valdyti stresines situacijas;

3.      skatinti pamatinių šeimos vertybių puoselėjimą;

4.      plėtoti pozityvius auklėjimo metodus.

Tikslinės grupės: susituokę ir besiruošiantys santuokai asmenys.

Projekto veiklos: seminarai „Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui“ (16 val., 2 gr.), „Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“ (18 val., 2 gr.), Raktas į sutarimą: apdovanojanti bendrystė“ (15 val., 1 gr.), „Savęs ir kito pažinimas naudojant bibliodramą“ (8 val., 2 gr.) ir „Išmanioji tėvystė“ (20 val., 3 gr.)

Rezultatai:

163 susituokę asmenys ir besiruošiantys santuokai asmenys pasiekė tokius rezultatus:

  • geriau suprato esminius vyrų ir moterų psichologinius skirtumus ir mąstymo ypatumus; mokėsi pagarbiai išsakyti savo norus, poreikius ir išreikšti emocijas; lavino pagarbaus bendravimo, kalbėjimosi ir išklausymo įgūdžius; buvo skatinami puoselėti pamatines šeimos vertybes; mokėsi priimti sutuoktinį tokį, koks jis/ji yra; įsivardino savo šeimos stipriąsias ir silpnąsias puses; mokėsi efektyviai ir pagarbiai spręsti konfliktus; stiprino savivertės jausmą; gavo emocinį palaikymą ir pastiprinimą; suplanavo konkrečius žingsnius, kaip įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti puoselėjant santykius šeimoje;
  • mokėsi bendrauti su savo vaikais pagarbiai (nenaudojant nei fizinio, nei psichologinio smurto); atpažinti savo vaikų skirtingų amžiaus tarpsnių poreikius ir juos atliepti; siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su vaikais; susipažino su pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su savimi, aplinka ir suaugusiaisiais; planavo konkrečius žingsnius, kaip naujai įgytas žinias ir gebėjimus naudos šeimoje.

    Ilgalaikėje perspektyvoje sutuoktiniai gebės lengviau kurti pagarba, atsakomybe ir pasitikėjimu pagrįstus tarpusavio santykius su šeimos nariais, savarankiškai rasti pozityvius šeimyninių problemų sprendimo būdus, sutvirtės emociniai šeimos narių tarpusavio ryšiai ir pagerės šeimos mikroklimatas.