REKOLEKCIJOS "Glaustis prie Jėzaus širdies"

Šiose tylos rekolekcijose maldai pasiūlyti Šventojo Rašto tekstai padės mums pažvelgti į Jėzų Jo mylimojo mokinio Jono akimis. Apaštalas Jonas buvo šalia Jėzaus svarbiausiais Jo mokymo, veiklos ir kančios momentais. Jonui, įgijusiam ypatingos patirties ir parodžiusiam ištikimybę, Jėzus paveda Motinos Marijos globą, jam atveriamas naujosios Jeruzalės Apreiškimo slėpinys.

 Malda ir mąstymu glausimės prie Švenčiausios Jėzaus širdies, kaip tai darė apaštalas Jonas.

Reflektuodami asmeninę  patirtį, stengsimės pajausti Jėzaus širdies meilę ir atvirumą mūsų kasdienybėje. Ieškosime atsako savo širdyje.

Laikas: 2019 m. rugpjūčio 19-24 d.

Vieta: Kauno kunigų seminarija (A. Jakšto g. 1, Kaunas).

Veda: Valda Šadzevičiūtė

Rekolekcijose pasitarnaus Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Andrius Končius

Dalyvio įnašas: 175 Eur (vienvietis kambarys); 155 Eur (vieta dviviečiame kambaryje).

Nakvynė ir maitinimas įskaičiuoti.

Išankstinė registracija būtina. Registracija

 

Data: 
Pirmadienis, Rugpjūtis 19, 2019