Krikščioniškos šeimos stiprinimas ir puoselėjimas

Projektas dalinai finansuotas Lietuvių Katalikų religinės šalpos (JAV) lėšomis. Skirta suma: 1687,76 Eur.

Projekto trukmė: nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.

 

Projekto tikslas: stiprinti ir puoselėti Lietuvos šeimą, pagrįstą krikščioniškomis vertybėmis ir pagarbiu elgesiu. 

 

Projekto uždaviniai:

·        ugdyti pagarbiu elgesiu paremtą šeimos santykių kultūrą ir atsakomybę;

·        lavinti gebėjimą konstruktyviai spręsti konfliktus;

·        skatinti krikščioniškų šeimos vertybių puoselėjimą;

·        mokyti dalintis tikėjimo patirtimi šeimoje;

·        plėtoti pozityvius bendravimo su paaugliais būdus;

·        skatinti gautas žinias ir įgūdžius taikyti kasdieniame šeimos gyvenime.

 

Rezultatai:

Viso projekte dalyvavo 259 susituokę asmenys ir besiruošiantys santuokai asmenys.