"Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems" - kursas pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu

Kas gali mus labiau praturtinti už bendrystę?.. Turbūt sutiksite, kad kokybiškas ryšys su savimi ir kitu yra didžiausia dovana, kurią turėtume saugoti labiau už bet kokius prabangos daiktus. Bendravimas suteikia laimės, pasitenkinimo, gyvenimo pilnatvės pojūtį, teikia energijos, skatina tobulėti ir pašalina nesutarimus.

Deja, geri bendravimo įgūdžiai mums nėra įgimti, savaime suprantami. Kaip ir daug ko, bendrauti mokomės...

Kurso metu išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklandesniais. Susipažinsime su nesmurtinio (atjaučiančio) bendravimo principais. Mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius, gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

6 susitikimai po 2,5 valandos.

Susitikimai bus: rugsėjo 18, 25 d., spalio 2, 9, 16, 23 d.

Laikas: pradžia 18 val., pabaiga 20,30 val. (antradieniais)

Vieta: Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos namuose (Kęstučio g. 16, Prienai).

Grupė jau pilna, registracija negalima.

Lektorė Bernadeta Mališkaitė SJE

Mokymai nemokami.

Kursas vedamas vykdant projektą "Darni santuoka visam gyvenimui - misija įmanoma", kurį finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.