Advento susikaupimo vakarai: Septyni šūksniai ateisiančiam Kristui!

2018-11-27

Prieš šventes ir švenčių metu Bažnyčios liturgija tokia graži, bet tokia paslaptinga. Kaip suprasti, kas ten vyksta? Programos metu nagrinėsime septynis priegiesmius, giedamus Bažnyčioje likus septynioms dienoms iki šv. Kalėdų – jie suteikia ateinančiam Išganytojui ypatingus titulus, kylančius iš Senojo Testamento pranašysčių...

Susikaupimo vakarų metu panirsime į Išganytojo laukimą kartu su Bažnyčios liturgika, klausysimės tuo metu giedamų giesmių, melsimės kreipdamiesi į Kristų ypatingais titulais, savo įžvalgomis dalysimės grupelėse.

Laikas: nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 18 d.

4 susitikimai antradienių vakarais 18,00 - 20,30 val.

Vieta: Perkūno namas (Aleksoto g. 6, Kaunas).

Veda: Vaidilė Šumskienė, Virginija Malinauskienė

Dalyvio įnašas: 38 EUR (mokant iš karto už visus vakarus); 10 EUR (1 susitikimas)

20 EUR (nedirbantiems pensininkams ir dieninio skyriaus studentams)

Išankstinė registracija būtina. Registracija