Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos. I, II, III, IV savaitės (2018 liepos 3 – 11 d.)

Dvasines pratybas sudaro  keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis kartojasi visose Pratybose. (Plačiau apie dvasinių pratybų patirtį ir naudą čia).

Pirmoji savaitė. Per pirmąją savaitę Dievas leido pažinti nuodėmės blogį, gailėtis ir apsispręsti gyvenimą keisti gėrio link. Į I savaitę kviečiame atlikusius Pagrindą.

Vadovas: kun. Aldonas Gudaitis SJ

Registracija nuo 2018 balandžio 1 d.

Anketa Is.

Antroji savaitė skirta apmąstyti Jėzaus gyvenimą ir pasirinkimą. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, tai suvokus nuoširdžiai ir ryžtingai to siekti. Į II savaitę kviečiame atlikusius Pagrindą ir I savaitę.

Vadovas: Valda Šadzevičiūtė

Registracija nuo 2018 balandžio 1 d.

Anketa IIs.

Trečioji savaitė kviečia susikaupti ir apmąstyti Jėzaus kančią ir per ją labiau įsisąmoninti Dievo meilės žmogui slėpinį. Į III savaitę kviečiame atlikusius II savaitę.

Vadovė: s. Gražina Dapšauskytė FPS

 

Registracija nuo 2018 balandžio 1 d.

Anketa IIIs.

Ketvirtąją savaitę sudaro svarstymai apie Kristaus pasirodymus po prisikėlimo. Šis laikas skirtas susitapatinti su Išganytoju, jo mintimis ir jausmais. Pratybų dalyviai mokosi pastebėti Dievo veikimą paprasčiausiuose kasdienos dalykuose ir įvykiuose. Kviečiame atlikusius III savaitę.

Vadovė: Regina Saulėnienė

Registracija nuo 2018 balandžio 1 d.

Anketa IVs.

Laikas

Pradžia: 2018 m. liepos 3 d. 18 val.

Pabaiga: 2018 liepos 11 d. 13 val.

 

Vieta 

Jėzuitų rekolekcijų namai (Tulpių g. 33, KULAUTUVA)

 

Dalyvio įnašas

275  Eur (vienvietis kambarys), 240  Eur (vieta dvivietyje kambaryje)*

*Maitinimas ir nakvynė įskaičiuota.

 

VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas akredituotas 2015 m. liepos 31 d., pagal LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą. Pažymos nr. EV3-20