Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos I, II, III savaitės Šiauliuose

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį.

Dvasinių pratybų vadovas: kun. Stasys Kazėnas SJ.
Rekolekcijų vieta: Šiaulių jėzuitų namai (Vilniaus g. 247 B)

Pradžia ir pagrindas 2019 m. spalio 21-25 d.

Pradžia ir pagrindas 2019 m. gruodžio 26-31 d. (tik vyrams)

Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai "sutvarkęs" savo santykius su visa kūrinija.

 

I savaitė 2019 m. gruodžio 4-12 d. Pirmąją savaitę Šv. Ignacas kviečia žvelgti į savyje ir aplink mus esančią netvarką – nuodėmę – gailestingos Dievo meilės žvilgsniu. Netvarkos atpažinimas atveria žmogui galimybę siekti vidinės laisvės. Tai laikas, skirtas rinktis kelią, vedantį į Gyvenimą.

II savaitė 2020 m. sausio 24-31 d. skirta apmąstyti Jėzaus gyvenimą ir pasirinkimą. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, tai suvokus to siekti. Į II savaitę kviečiame atlikusius Pagrindą ir I savaitę.

III savaitė 2020 m. vasario 21-28 d. kviečia susikaupti ir apmąstyti Jėzaus kančią ir per ją labiau įsisąmoninti Dievo meilės žmogui slėpinį. Į III savaitę kviečiame atlikusius II savaitę.

Plačiau apie dvasinių pratybų patirtį ir naudą skaitykite čia

Registracija: info.svignacas@gmail.com, te. +37069833300 t. Stasys)

Dalyvio įnašas: 25 Eur (parai). Maitinimas ir nakvynė įskaičiuota.

Pinigai neturėtų būti kliūtis nedalyvauti rekolekcijose. Suteikiamos nuolaidos tiems, kurie negali sumokėti visos sumos.

Asmuo, dalyvaujantis tokiose Dvasinėse pratybose, įsipareigoja: laikytis tylos per visą pratybų laiką; melstis asmeniškai ir švęsti Eucharistiją; kasdieną susitikti sudvasiniu vadovu asmeniniam pokalbiui.