Šventasis Raštas ir gyvenimas

Aš priklausau tai kartai, kur tikybos pagrindai nebuvo dėstomi mokykloje. Todėl kaip katalikė jaučiau stoka pagrindiniu Šv. Rašto analizės žinių. Jaučiu kad  privalau žinoti ką tikiu ir išpažįstu, norėjau plačiau susipažinti su Švento Rašto istorine, kultūrine aplinka.

Iš dalyvių atsiliepimų

Kursas  „Šventasis Raštas ir gyvenimas“ kviečia jus į šią kelionę. Kursas vyksta dviem būdais:

1.      ŠVENTASIS RAŠTAS IR GYVENIMAS. Tiesioginis mokymosi kursas

Kelionė po Senąjį Testamentą (antradienių vakarais)

Kelionė po Naująjį Testamentą (trečiadienių vakarais)

2.       ŠVENTASIS RAŠTAS IR GYVENIMAS. (Studijos internetu)

Kelionė po Senąjį Testamentą (12 studijų savaičių)

Kelionė po Naująjį Testamentą (12 studijų savaičių)

 

Kursą veda

Virginija Malinauskienė

Vaidilė Šumskienė

Aistė Balčiūnaitė

s. Ona Vitkauskaitė MVS