Rekolekcijų sąrašas

Advento rekolekcijos sutuoktiniams „Kai gimsta Dievas ir Žmogus“

Advento rekolekcijos „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!“ (Lk. 3,  4)

Asmeninės rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6,36)

„Ieškojimas – tikėjimo gelmės“

„Mano širdies drabužis“

Rekolekcijos su Dykumų tėvais „Aba, tark žodį, kad būčiau išgelbėtas“

Rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Dievo Sūnus“

Rekolekcijos „Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė“ Jn. 19, 37

Rekolekcijos kasdienybėje „Dievo meilė“

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (Pagrindas, I, II, III, IV savaitė)

„Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų“ (Lk 24, 31)

„Vienytis su Kristumi“

„Žvejo batuose“

Nesenstanti Betliejaus istorija. Advento susikaupimo diena su bibliodrama 

Rekolekcijų savaitgalis "Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų"... Lk 24, 31 

Rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu "Dievo Sūnus" 

Asmeninės rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu

Rekolekcijos su Dykumų tėvais "Aba, tark žodį, kad būčiau išgelbėtas..." 

Rekolekcijos "Mano širdies drabužis" 

Advento rekolekcijos "Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!" (Lk. 3,  4) 

Advento rekolekcijos sutuoktiniams "Kai gimsta Dievas ir Žmogus" 

Rekolekcijos "Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė" Jn. 19, 34 

Rekolekcijos kasdienybėje "Dievo meilė"