Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą

Tai rekolekcijų savaitgalių ciklas „Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramos ir šv. Ignaco Lojolos dvasinių pratybų elementus”, skirtas tiems, kurie nori pagilinti ryšį su Dievu, labiau pažinti save ir naujai atrasti kitą. Galima rinktis Jums aktualią temą. Rekolekcijų savaitgalių metu kviesime laikytis tylos tarp užsiėmimų, vakarais, laisvalaikiu ir asmeninės maldos laiku. Vienos dalies trukmė – trys dienos (20 val.). Pradžia: penktadienį 18 val., pabaiga: sekmadienį 15 val.

 

Bibliodrama – tai būdas skaityti ir suprasti Šventojo Rašto tekstus, grupėje juos dramatizuoti ar išreikšti kitomis formomis, o dvasinių pratybų elementai padeda pagilinti bibliodramos metu įgytas įžvalgas ir pritaikyti jas gyvenime. Ciklą sudaro 5 rekolekcijų savaitgaliai, nagrinėjantys skirtingas temas.

I tema: „Kelkis ir valgyk...“

Tikriausiai nerasime tokio žmogaus, kuris nors trumpam nebuvo nuleidęs rankų, pasidavęs liūdesiui ar baimei. Kokią didelę reikšmę turėjo tuo momentu su meile ištarti žodžiai “Kelkis”. Rekolekcijų savaitgalyje gilinsimės į 1 Kar 20, 3 – 13 Kelionė į Horebą. Kartu su pranašu Elijumi keliausime ant Horebo kalno susitikti Viešpatį ir išgirsti mano šiandienos situacijai skirtus žodžius.

II tema: „Viešpatie, padėk man!“

Rekolekcijų savaitgalyje gilinsimės į Mk 7, 24 – 30 - Svetimšalės išgydymas. Vis dažniau mūsų visuomenėje sutinkame kitaip manančius, kitaip kalbančius žmones. Kaip dažnai patys jaučiamės atskirti, nepritampantys, negalintys ar nenorintys būti savimi. “Viešpatie, padėk man“ – tai sirofenikietės moters šauksmas Jėzui, atvėręs malonės dovanas ne tik Izraelio vaikams.

III tema:  „Kelsiuos, eisiu pas tėvą...“

Kas gi nežino palyginimo apie sūnų palaidūną? Kiek daug kartų girdėta, galbūt visam laikui įsirėžusi į atmintį istorija, vėl gali atgyti iš naujo. Atpažinti savyje laisvės troškimą ir atsakomybės suteikiamas ribas, pajausti kito atleidimą ir savo silpnumą, peržengti ar pasilikti pavydo supiltame kalne… Visa tai turėsime progos patirti skaitydami, vaidindami, naujai išgyvendami pasakojimą apie Sūnų palaidūną Lk 15, 11 – 32.

IV tema: „Kas gi mano artimas?“

“O kas gi mano artimas?” – amžinas ir vis naujai keliamas klausimas. Ar matau tuos, kuriems šiuo metu reikalinga mano pagalba? Ar noriu ir galiu jiems padėti?

Lk 10, 29 – 37 ištraukoje aprašytas palyginimas apie Gailestingąjį samarietį padės labiau suvokti Dievo meilės plotį ir gylį bei palyginti ją su savąja.

V tema: „Užmeskite tinklą...“

Kiek kartų ilgai dirbome, įdėjome be galo daug pastangų ir nepasiekėme norimo rezultato. Tačiau kartais užteko tik vieno paraginimo “ Pabandyk dar kartą” ir rezultatai nustebindavo. Nuo ko priklauso sėkmė?. Koks pastangų ir rezultato santykis? Kas yra Tas, kuris “neša vaisių”? Susitikime su Jėzumi prie laužo ir pasikalbėkime apie tai. Rekolekcijų savaitgalyje gilinsimės į Jn 21,1 -14 Pasirodymas prie Tiberiados ežero.

VI tema: „Morta ir Marija“ Lk 10, 38-42

Morta ir Marija šioje istorijoje tapo dviem skirtingai simboliai ir pasirinkimų variantais, todėl kiekvienas galime atpažinti savyje Mortą – nuolat besirūpinančią aplinka, skubančią patarnauti šalia esantiems arba Mariją – kuri visa palikusi sėdi prie Viešpaties kojų ir klausosi. Šioje bibliodramje yra keliami klausymai: kas žmogui yra geriau? Ir kaip turėčiau gyventi? Net ir būdami drauge, iš esmės einame asmeniniu keliu, kuriame priimame sprendimus savyje ir pasirenkame kas mums svarbiau.