Seminarai mokyklų administracijos darbuotojams ir mokytojams „Refleksija ir vertybinių nuostatų ugdymas mokykloje“

Šiandien mokytojas susiduria ne tik su mokinių patyčiomis, nepagarba vienas kitam ir suaugusiesiems, abejingumu mokslui, bet ir sąmoningumo, motyvacijos stoka, netgi neviltimi. Nuo seno žinoma tiesa, jog nevilties ir abejingumo apimtą mokinį neišmokysi net elementarių mokslo tiesų. Taigi mokytojas turi turėti stiprų moralinį pagrindą ir aiškų vertybių supratimą, kurį perteiktų mokiniams. Tam, kad šis mokymo procesas būtų lengvesnis, siūlome naujomis priemonėmis paremtą seminarų ciklą „Refleksija ir vertybinių nuostatų ugdymas mokykloje“.

Programa remiasi Jėzuitų pedagogikos principais, kuri padeda mokytojams:

·        Suprasti kas yra vertybės, o kas gėrybės ir ką mokytojas turėtų perteikti mokiniams mokykloje.

·        Taikyti vertybinių nuostatų ugdymo metodus, kurie kelia mokytojų ir mokinių motyvaciją.

·        Išmokti refleksijos būdų, kurie padeda ugdyti sąmoningumą ir mažinti patyčias tarp mokinių.

·        Ši programa tampa įrankiu mokytojams keisti mokyklos atmosferą.

·        Sustiprėti dvasiškai, aiškiai įvardyti vertybes ir jomis gyventi.

Refleksija yra puikus būdas ugdyti mokinių vertybines nuostatas: mokymosi procese refleksija yra saviugdos pagrindinė dalis, o etiniam ir moraliniam ugdymui ji neginčijamai yra esminė. Veiklai ir santykiams ji teikia naujas įžvalgas ir prasmę ieškant tiesos, laisvės...

Kviečiame mokyklos administracijos ir mokytojų komandas dalyvauti mokymuose. 

Programą sudaro 6 seminarai ir refleksijos dienos po 8 val. Po seminarų taikysime išmoktus metodus savo mokyklose. Iš viso programą sudaro 70 val. (48 val. seminarai ir 22 val. savarankiškas darbas).

Darbo formos: teoriniai įvadai, vaizdinės medžagos analizė, diskusijos, kūrybinės užduotys, vaidmenų žaidimai, sakralūs šokiai, bibliodrama, nuotolinis mokymasis ir kitos praktinės užduotys.

Temos

Vieta: Perkūno namas (Aleksoto g. 6)

Asmens įnašas: (teirautis)

Programa akredituota.