Kelionė po Senąji Testamentą (nuotolinio mokymo kursas)

Žvelgdama į žydų tautos istoriją, dar kartą peržvelgti Dievo braižą mano asmeniniame gyvenime. Žvelgti į žydų tautos patirtį su Dievu ir jos nuklydimus ir tai matyti šiandieniniame pasaulyje (istorija tęsiasi/ kartojasi)

Iš dalyvių atsiliepimų

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Šventasis Raštas - tai knyga -biblioteka, kurią sudaro  77 knygos, išleista didžiausiu tiražu, išversta į 518 kalbų. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien... 

Kursas „Kelionė po Senąjį Testamentą“ kviečia:

  • - Praverti duris į krikščionybės priešistorę -  žmonijos aušrą, jos atsiradimą – mūsų istorijos šaknis;
  • - Susipažinti su kultūrine, religine ir istorine aplinka, kurioje gimė ir formavosi Šventasis Raštas;
  • - Diskutuoti ir ieškoti atsakymų į jums kylančius tikėjimo klausimus.

Kurso metu skaitysite Švento Rašto tekstus, įdomius įvadus praturtintus vizualiomis priemonėmis Savarankiškos užduotys  ir diskusijos nuotolinėje erdvėje, atsakymai į kilusius asmeninius klausimus leis patirti studijų dinamiškumą. Kurso metu, kiekvieną savaitę, dalyvis, jam patogiu metu, prisijungia prie tinklalapio, perskaito pateiktą medžiagą ir atlieka užduotis išsaugotame dokumente, kurį el.paštu atsiunčia kurso moderatorėms ir gauna jų komentarus.

Kurso temos

Kurso trukmė

12 studijų savaičių (60 val.)

Išankstinė registracija būtina. Užsiregistravę ir sumokėję dalyvio mokestį dalyviai gauna prisijungimo slaptažodžius ir jais naudojasi viso kurso metu. Užsiregistravę, bet nesusimokėję dalyviai galės susipažinti su medžiaga pirmąją studijų savaitę (gaus laikinus slaptažodžius) ir nuspręsti lankyti ar ne. Nuo antros studijų savaitės nesusimokėjusių dalyvių prieiga bus anuliuota.

 

Dalyvio įnašas: (teirautis)