Seminaras „Troškimų galia“

Troškimai yra mūsų gyvybinės energijos šaltinis. Ko aš trokštu?  Ką man reiškia troškimas? Ar tikrai jis toks gyvybiškai man svarbus? Kartais sakome: „nežinau, ko noriu...“; „nėra noro gyventi“; „noriu, bet negaliu turėti“. Neįvardinti ir neįgyvendinti  troškimai yra liūdesio ir menkavertiškumo priežastis. Kita vertus, begalinis troškimų tenkinimas veda į savanaudiškumą, netinkamus santykius su savimi ir kitais.

Rekolekcijų turinys atskleidžia šias temas:
- Troškimų medis auga; 
- Pasakos motyvas – kaip troškimų atspindys;
- Asmenybės socialiniai vaidmenys ir troškimai;
- Santykiai su savimi ir kitais – kaip „duodančių“ ir „imančių“ troškimų rezultatas;
- Baimės – troškimų priešai;
- Troškimai- kaip pagalba atpažinti savo veiklos galimybes;
- Ar troškimai kada nors baigiasi...?

Rekolekcijų metu ir po jų:
- Jus žvelgsite į savo troškimus ir geriau pažinsite save;
- pagerinsite santykius su kitais;
- atrasite troškimų ir asmeninių vertybių ryšį;
- išsiaiškinsite troškimų prioritetus ir pajausite laisvę rinktis;
- atrasite giliausią troškimą savyje ir galimybes jį pasiekti.

Savaitgalio rekolekcijos „Troškimų galia“ padeda suderinti širdyje pulsuojančias svajones, viltis, prasiveržiančius poreikius. Tai suteikia vidinės šviesos santykiams su savimi ir su kitais, stiprina pasitikėjimą Dievu ir savimi. Gyvenimo kasdienybė nušvinta viltimi ir džiaugsmu.

Dalyvių atsiliepimai
„Supratau, kaip svarbu ir naudinga analizuoti savo troškimus; nugalėjau baimę juos išsakyti.“
„Užduotys paskatino giliau pažinti savo troškimus, supratau, kad tai kelias į vidinę harmoniją.“
„Atradau konkrečius kelius troškimams pasiekti, supratau svarbių dalykų apie save ir kitus“.

Laikas
Balandžio 26 d. penktadienis, 10,00 - 17,00 val.

Vieta
Perkūno namas (Aleksoto g. 6, Kaunas)

Veda dėstytojai:
Valda Šadzevičiūtė

Dalyvio įnašas: 18 Eur, dieninio skyriaus studentams/-ėms 10 Eur.

Išankstinė registracija būtina. Registracija

Programa akredituota.