Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos (I, II, III, IV savaitės)

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį. Konferencijos vyks atskirose grupėse, kartu švęsime Eucharistiją, adoruosime. Daugiau bendros informacijos apie Dvasines pratybas rasite čia.

Laikotarpiu tarp Dvasinių pratybų savaičių rekolektantui rekomenduojama toliau kasdien melstis su Šventuoju Raštu ir susitikti pokalbiams su dvasiniu palydėtoju, bent kartą per du mėnesius. Jei po atliktos pratybų dalies  praeina ilgesnis nei 3 metų laikotarpis, siūlome sugrįžti į prieš tai buvusią savaitę arba į Pagrindą.

Primename, kad asmuo, dalyvaujantis tokiose Dvasinėse pratybose, įsipareigoja: laikytis tylos per visą pratybų laiką; melstis asmeniškai ir švęsti Eucharistiją; kasdieną susitikti su vadovu asmeniniam pokalbiui.

Pirmosios savaitės pradžioje nurodoma, kaip atlikti sąžinės tyrimą, išpažintį, tačiau esminė jos dalis - meditacijos apie nuodėmes. Išvydęs pasaulyje ir savyje esantį blogį, žmogus į savo gyvenimą kviečiamas žvelgti gailestingosios Dievo meilės - Nukryžiuotojo - akivaizdoje ir priimti jo atleidimą.

Vadovė: Valda Šadzevičiūtė

Registracijos anketą į I savaitę rasite puslapio viršuje

 

Antroji savaitė skirta apmąstyti Jėzaus gyvenimą ir pasirinkimą. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, tai suvokus nuoširdžiai ir ryžtingai to siekti. Į II savaitę kviečiame atlikusius Pagrindą ir I savaitę.

Vadovė: s. Bernadeta Mališkaitė SJE

REGISTRACIJOS Anketa į II savaitę 

 

Trečioji savaitė kviečia susikaupti ir apmąstyti Jėzaus kančią ir per ją labiau įsisąmoninti Dievo meilės žmogui slėpinį. Į III savaitę kviečiame atlikusius II savaitę.

Vadovė: s. Gražina Dapšauskytė FPS

REGISTRACIJOS ANKETA į III savaitę 

 

Ketvirtąją savaitę sudaro svarstymai apie Kristaus pasirodymus po prisikėlimo. Šis laikas skirtas susitapatinti su Išganytoju, jo mintimis ir jausmais. Pratybų dalyviai mokosi pastebėti Dievo veikimą paprasčiausiuose kasdienos dalykuose ir įvykiuose. Kviečiame atlikusius III savaitę.

Vadovas: kun. Gintaras Vitkus SJ

REGISTRACIJOS ANKETA į IV savaitę

 

Laikas

Pradžia: 2019 m. liepos 2 d. 18 val.

Pabaiga: 2019 liepos 10 d. 13 val.

 

Vieta 

Jėzuitų rekolekcijų namai (Tulpių g. 33, KULAUTUVA)

 

Dalyvio įnašas

280  Eur (vienvietis kambarys), 250  Eur (vieta dvivietyje kambaryje).

Maitinimas ir nakvynė įskaičiuota.

 

 

 

Data: 
Antradienis, Liepa 2, 2019