Krikščioniškomis vertybėmis paremtos savarankiškos ir gyvybingos šeimos ugdymas ir puoselėjimas

Projektas dalinai finansuotas Lietuvių katalikų religinės šalpos (JAV) lėšomis. Skirta suma: 2168,72 Eur.

Projekto trukmė: 2015 m. rugsėjo mėn. - 2016 m. rugpjūčio mėn.

Projekto tikslas: padėti žmonėms atpažinti krikščioniškų vertybių svarbą šeimos narių tarpusavio santykiuose ir sėkmingai jas taikyti kasdieniniame šeimos gyvenime, tokiu būdu ugdant, stiprinant ir skleidžiant pozityvią savarankiškos ir gyvybingos šeimos kultūrą visuomenėje.

 

Projekto uždaviniai:

 • 1) supažindinti sutuoktinius su pamatinėmis krikščioniškomis šeimos vertybėmis;
 • 2) padėti suvokti moterų ir vyrų psichologinius skirtumus;
 • 3) mokyti sutuoktinius išklausyti vienas kitą ir kalbėtis;
 • 4) mokyti spręsti sudėtingas ir konfliktines situacijas;
 • 5) skatinti šeimų atvirumą gyvybei ir pagarbą jai;
 • 6) mokyti dalytis tikėjimo patirtimi, įsivardinant pagrindinius galimus šventumo bruožus savo šeimoje;
 • 7) supažindinti su Katalikų Bažnyčios dvasingumo lobynu – šventųjų sutuoktinų gyvenimo liudijimais;
 • 8) supažindinti tėvus su pagrindinėmis vertybėmis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su suaugusiaisiais;
 • 9) padėti tėvams prisitaikyti prie savo vaikų paauglystės, suprasti įtampas ir siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su paaugliais;
 • 10)skatinti gautus įgūdžius taikyti kasdieniame šeimos gyvenime.

Projekto rezultatai:

 • 1) Sutuoktiniai ir besiruošiantys santuokai susipažino su pamatinėmis krikščioniškomis šeimos vertybėmis; daugiau sužinojo apie moterų ir vyrų psichologinius skirtumus; mokėsi išklausyti vienas kitą ir kalbėtis; mokėsi spręsti sudėtingas ir konfliktines šeimynines situacijas.
 • 2) Sutuoktiniai mokėsi dalytis tikėjimo patirtimi, įsivardinant pagrindinius galimus šventumo bruožus savo šeimoje; susipažino su Katalikų Bažnyčios dvasingumo lobynu – šventųjų sutuoktinų gyvenimo liudijimais.
 • 3) Katalikiškų organizacijų darbuotojai ir savanoriai dirbantys įvairiuose projektuose su socialiai pažeidžiamomis šeimomis ir vaikais stiprino tikėjimą, gavo naujų įžvalgų savo tarnystėje. 
 • 4) Paauglių tėvai susipažino su pagrindinėmis vertybėmis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su suaugusiaisiais; mokėsi prisitaikyti prie savo vaikų paauglystės, suprasti įtampas ir siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su paaugliais.

 

Dalyviai buvo skatinami gautus įgūdžius taikyti kasdieniame šeimos gyvenime.

Iš viso projekto veiklose dalyvavo 169 žmonės. Veiklos vyko Kauno, Vilniaus ir Kaišiadorių vyskupijose.