Krikščioniškomis vertybėmis paremtos gyvybingos šeimos ir sąmoningo jaunimo ugdymas

Projektas dalinai finansuotas JAV religinių bendruomenių. Skirta suma: 5248,43 Eur.

Projekto trukmė: nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

Projekto tikslas: stiprinti ir skleisti pozityvią savarankiškos, gyvybingos šeimos ir aktyvaus, sąmoningo jaunimo kultūrą visuomenėje, padedant žmonėms atpažinti krikščioniškų vertybių svarbą ir sėkmingai jas taikyti kasdieniame gyvenime. 

 

Projekto uždaviniai:

 • 1) supažindinti sutuoktinius su pamatinėmis krikščioniškomis šeimos vertybėmis ir šventųjų sutuoktinų gyvenimo liudijimais;
 • 2) mokyti dalytis tikėjimo patirtimi, įsivardinant pagrindinius galimus šventumo bruožus savo šeimoje;
 • mokyti sutuoktinius spręsti sudėtingas ir konfliktines situacijas;
 • 3) supažindinti tėvus su pagrindinėmis vertybėmis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su suaugusiaisiais;
 • 4) padėti tėvams prisitaikyti prie savo vaikų paauglystės, suprasti įtampas ir siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su paaugliais;
 • 5) ugdyti aktyvius, sąmoningus ir atsakingai veikiančius jaunus žmones;
 • 6) parengti jaunimo vadovus dirbti savanorišką darbą vasaros stovyklose;
 • 7) išmokyti naujų maldos būdų pasitelkiant muziką ir judesį;
 • 8) išmokyti jaunimą liturginio giedojimo pagrindų;
 • 9) skatinti kursų metu gautus įgūdžius taikyti kasdieniame gyvenime.

Tikslinės grupės

 • 1) sutuoktiniai ir besirengiantys santuokai asmenys; 
 • 2) paauglių tėvai ir paauglių auklėjimu besidomintys asmenys;
 • 3) 16-29 metų amžiaus moksleiviai ir studentai.

Rezultatai

       Šeimoms skirtų veiklų dalyviai:

 • 1) susipažino su krikščioniškomis šeimos vertybėmis, praktiškai mėgino jas taikyti, lavino bendravimo, kalbėjimosi ir išklausymo įgūdžius;
 • 2) analizavo psichologinius vyrų ir moterų skirtumus, mąstymo ypatumus, gavo vertingų patarimų, kaip stiprinti tarpusavio santykius, remiantis ne tik teorija, bet ir kitų šeimų liudijimais, Katalikų Bažnyčioje paskelbtų šventųjų sutuoktinių gyvenimų pavyzdžiais;
 • 3) įsivardino savo šeimos problemas bei džiaugsmus ir kartu nutarė, ką toliau daryti puoselėjant darnius šeimyninius santykius;
 • 4) mokėsi spręsti su paaugliais iškylančias problemas, stiprinti sveikus tarpusavio santykius su jais ir paruošti savo vaikus suaugusiojo gyvenimui.

 

       Jaunimui skirtų veiklų dalyviai:

 • 1) sustiprino savo praktinius įgūdžius reikalingus vadovaujant žmonėms: bendraminčių komandos būrimo ir bendradarbiavimo metodų, grupės valdymo (dinamikos ir  procesų pažinimo, taisyklių kūrimo), konfliktų sprendimo, aktyvus klausymosi, atgalinio ryšio suteikimo ir priėmimo, renginių organizavimo ir viešo kalbėjimo; 
 • 2) praktiškai pritaikė įgytas žinias, dirbdami savanoriais NVO vaikų vasaros stovyklose;
 • 3) išmoko naujų maldos būdų pasitelkiant judesį ir muziką.
 •