Katalikiško švietimo programos suaugusiems besimokantiems

Projektas dalinai finansuotas PORTICUS (Vokietija) lėšomis. Skirta suma: 16800 Eur.

Projekto laikotarpis: 2014 m. gegužės 1 d. – 2017 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas: prisidėti prie mokytojų ir jaunimo vertybinio ugdymo vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.

 

Projekto uždaviniai:

  • 1) prisidėti prie ugdymo turinio orientavimo į mokinių vertybinių nuostatų įsisąmoninimą, diegiant inovatyvų reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelį bendrojo lavinimo mokyklose;
  • 2) skleisti savanorystės idėją jaunimo tarpe.

Rezultatai

  • 1) Projekte dalyvaujantys mokytojai, administracijos darbuotojai, švietimo pagalbos specialistai, nevyriausybinių organizacijų nariai buvo parengti ugdymo procese taikyti reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelį. Tai tiesiogiai lems mokinių vertybinių nuostatų ugdymą, kas turės įtakos jų bendrųjų kompetencijų ugdymo procesui bei integracijai į darbo rinką. Mokytojai buvo aprūpinti metodine medžiaga ir projekto metu įgytas žinias galės taikyti projektui pasibaigus. Projektas siūlo inovatyvų būdą kaip individualizuoti ugdymo procesą ir jį orientuoti į vertybinių nuostatų ugdymą. Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelis leis pedagogams individualizuoti ugdymo turinį ir labiau jį orientuoti į vertybinių nuostatų įsisąmoninimą, taip prisidedant prie bendrųjų kompetencijų (asmeninių ir socialinių) ugdymo.
  •  
  • 2) Projektas prisidėjo prie jaunų žmonių vertybinių nuostatų formavimo ir paskatino juos įsijungti į savanorišką veiklą. Įvairių NVO savanoriai buvo parengti savanoriškam darbui su vaikais jaunimo ir šeimų vasaros stovyklose. Projekto veiklos padėjo motyvuoti savanorius, surasti savo asmeninės tvirtybės šaltinius, sustiprinti pasitikėjimą savimi ir žmonišką orumą.