Evangelizacinės programos Lietuvos žmonėms

Projektas dalinai finansuotas KOCH foundation (JAV) lėšomis. Skirta suma: 9038,32 Eur.

Projekto trukmė: 2016 m. kovo 1 d. – 2017 m. vasario 28 d.

 

Projekto uždaviniai:

• pagilinti ir sustiprinti žmogaus ryšį su Dievu, skleidžiant Katalikų Bažnyčios mokymą;

• pristatyti Katalikų Bažnyčios dvasingumą skaitant ir suvokiant Šventąjį Raštą;

• pristatyti įvairius maldos būdus ir praturtinti asmeninę maldą;

• patirti Dievo malonę asmeninės ir bendruomeninės maldos metu;

• padėti žmonėms integruoti krikščioniškas vertybes į savo asmeninį gyvenimą;

• supažindinti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus su vertybinio ugdymo metodais;

• dvasininkus ir pasauliečius rengti dvasios vadovais;

• suteikti nuolatinį dvasinį palaikymą katechetams, pastoraciniams darbuotojams, dvasininkams ir kitiems, religine veikla užsiimantiems, asmenims;

• siekti, kad visos edukacinės programos pasiektų kuo platesnį žmonių ratą (nepaisant jų gyvenamosios vietos ir pajamų).

 

Tikslinės grupės

Projektas apima dvi sritis: tiesioginės evangelizacijos programas ir dvasios vadovų, katechetų, pastoracinių darbuotojų pasauliečių ir kitų, religine veikla užsiimančių, asmenų rengimą bei palaikymą.

Tiesioginė evangelizacija atliepia poreikius tų, kurie ieško Dievo ir žengia pirmus žingsnius Dievo link, bei tų, kurie nori sustiprinti savo ryšį su Dievu.

Netiesioginės evangelizacinės programos nukreiptos keliomis kryptimis. Pirma, organizavome asmeninio dvasinio vadovavimo kursus pasauliečiams ir dvasininkams. Antra, pagilinome bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų žinias vertybinių nuostatų formavimo srityje mokykloje ir įgalinome pedagogus taikyti katalikiško ugdymo metodus dirbant su vaikais ir jaunimu. Trečia, pastoraciniams darbuotojams pasauliečiams, katechetams, socialiniams darbuotojams, savanoriams ir kitiems religine veikla užsiimantiems asmenims suteikėme nuolatinį palaikymą.