Pastato-muziejaus „Perkūno namas“ remontas

Projektas finansuojamas Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos jėzuitų provincijos lėšomis

 

Projekto laikotarpis: 2016 m. rugpjūčio 2 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas: atlikti vidaus remonto darbus pastate-muziejuje, vadinamame „Perkūno namu“, pritaikant jį bendruomenės narių ir miesto svečių priėmimui.

 

Projekto uždaviniai:

  • 1) didinti edukacinių-kultūrinių veiklų (senųjų amatų dirbtuvėlės, simuliaciniai žaidimai, pažintis su Kauno istorija ir viduramžių kultūra), vykdomų unikaliame viduramžių name-muziejuje, kokybę ir prieinamumą visuomenei;
  • 2) praplėsti „Perkūno namo“ panaudojimo galimybes įvairaus amžiaus vietos bendruomenės narių ir miesto svečių kultūrinėm, socialinėm ir edukacinėm reikmėm.

Numatyti remonto darbai:

  • 1) sanmazgo įrengimas. Esamo sanmazgo, kuris yra per mažas didelėms lankytojų grupėms, išgriovimas ir   naujo dviejų kabinų sanmazgo įrengimas namo-muziejaus lankytojams;
  • 2) langų remontas (16 vnt.). Numatyta išsaugoti ir restauruoti esamas staktas, pagaminti naujas medines varčias ir restauruoti vitražo blokus;
  • 3) grindų remontas (100 m²). Numatyta visą medinių lentų paviršių nušveisti, nuglaistyti ir renovuoti. Nuimti senas grindjuostes (100 m) ir pagaminti bei sumontuoti medines naujas.

Rezultatai

Atlikti remonto darbai įgalino mus padidinti edukacinių-kultūrinių veiklų (senųjų amatų dirbtuvėlės, simuliaciniai žaidimai, pažintis su Kauno istorija ir viduramžių kultūra), vykdomų unikaliame viduramžių name-muziejuje, kokybę ir prieinamumą visuomenei; praplėsti „Perkūno namo“ panaudojimo galimybes įvairaus amžiaus vietos bendruomenės narių ir miesto svečių kultūrinėm, socialinėm ir edukacinėm reikmėm; padidėjo galimybė prisidėti prie vaikų ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumo problemos sprendimo, organizuojant jiems turiningas ir įdomias edukacines-kultūrines veiklas apie Kauno ir, neatsiejamai, Lietuvos istoriją unikaliame Kauno name-muziejuje.