Projektai

2017 / 2019

Projektas "Evangelizacinės programos Lietuvos žmonėms"

Projektas "Tvirta ir darni šeima: iššūkiai ir galimybės

Projektas "Krikščioniškos šeimos stiprinimas ir puoselėjimas"

Projektas "Darni santuoka visam gyvenimui - misija įmanoma!"

Projektas "Laisvalaikis Perkūno name: savęs ir kito pažinimas per kūrybą"

Projektas „VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas bibliodramos vadovų kvalifikacijos tobulinimas" Nr. 2017-1-LT01-KA104-034892

Lietuvos visuomenės dvasinės ir emocinės sveikatos stiprinimas

Projektas „Išmanioji tėvystė“ Nr. NVOŠG1-107

Projektas „Kuriame saugią mokyklą!"

2016 / 2017

Pastato-muziejaus „Perkūno namas“ remontas

Projektas „Socialiai pažeidžiamų šeimų stiprinimas ir telkimas“ Nr. NVOŠG1-107

Evangelizacinės programos Lietuvos žmonėms

Katalikiškų mokyklų bendruomenių stiprinimas Lietuvoje

Krikščioniškomis vertybėmis paremtos gyvybingos šeimos ir sąmoningo jaunimo ugdymas

2015 / 2016

Krikščioniškomis vertybėmis paremtos savarankiškos ir gyvybingos šeimos ugdymas ir puoselėjimas

2014 / 2017

Katalikiško švietimo programos suaugusiems besimokantiems

2013 / 2014

Projektas „Pamatinėmis vertybėmis paremtos savarankiškos ir gyvybingos šeimos ugdymas ir puoselėjimas

 

Jaunimo vadovų vertybinis ugdymas savanoriškam darbui stovyklose

2011 / 2013

Projektas „Reflektyvus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose“
2011

Tarptautinė ekumeninė bibliodramos vadovų mokymo programa

2009 / 2010

NVO darbuotojų ir savanorių psicho – socialinių gebėjimų ugdymas