Krikščioniškojo dvasingumo raida

  • Ką reiškia būti dvasingu?
  • Kodėl krikščioniškasis dvasingumas turi tiek daug spalvų? Kas tai nulėmė?
  • Ar visi šventieji tik kunigai ir vienuoliai?

Krikščioniškojo dvasingumo istorija labai spalvinga, todėl pažvelgus į jos raidą galime pajusti esminį tikėjimo turinį, kuris yra visų tikinčiųjų paveldas. Atskiros šventaisiais paskelbtų asmenų gyvenimo ir tikėjimo liudijimo istorijos atskleidžia nepaprastai turtingą katalikų Bažnyčios dvasingumo lobyną. Šio kurso metu:

  1. Atversite ir susipažinsite su krikščioniškųjų raštų šedevrais – tikruoju katalikų Bažnyčios literatūros lobynu;
  2. Turėsite galimybę ne tik susipažinti su krikščioniško dvasingumo istorija, bet ir pajusti paties dvasingumo raidą kiekvienoje epochoje;
  3. Sužinosite krikšto ir Eucharistijos sakramentų kilmės istorijas bei raidą;
  4. Galėsite iš šiandieninės perspektyvos vertinti šventųjų gyvenimo istorijas ir raštus, atpažinti kokia istorinė situacija „pagimdė“ vienokius ar kitokius šventuosius
  5. Turėsite progą užduoti jums kylančius klausimus apie savo tikėjimą ir išgirsti kitų dalyvių įžvalgas.
  6. Trumpi įvadai padės susidaryti to laikmečio istorinį kontekstą bei šventojo gyvenimo aplinkybes, o namuose skaitomi šventųjų raštai atvers krikščioniškos literatūros gelmes. Kursą papildo gausi vaizdinė medžiaga ir dalyvių pasidalijimai, įžvalgos apie perskaitytą medžiagą, siejant ją su dabartimi.

Kurso temos

Dalyvių atsiliepimai

„Labai praplėtė požiūrį ir padėjo tapti laisvesniu. Supratau, kiek daug dvasiniame gyvenime nesuprantu“.

„Man buvo svarbu grįžti prie šaltinių, prie ištakų. Taip pat suvokti mūsų tikėjimo grožį ir kainą“.

„Labai daug sužinojau apie tikėjimą. Net neįsivaizdavau, kokia įdomi yra dvasingumo istorija.“

„Kursai padėjo suprasti maldos įvairovę... Liturgijos kitimą laike. Įgijau žinių apie šventuosius...“

Kurso laikas ir apimtis

16 susitikimų ketvirtadienių rytais! (Viso kurso trukmė yra 70 val.)

Kursas prasideda 2019 m. sausio 24 d. 

Pradžia: 9,00 , pabaiga: 11,00 val.

Vieta: Perkūno namas (Aleksoto g. 6, KAUNAS)

Seminarų vedėjai

Bernadeta Mališkaitė SJE

s. Ona Vitkauskaitė MVS

Dalyvio įnašas: 96 Eur, dieninio skyriaus studentėms/-ams ir nedirbantiems pensininkėms/-ams 64 Eur.

Išankstinė registracija būtina. Registracija