Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Užsiėmimų pobūdis:

5 dienų trukmės patirtinis seminaras (neformaliojo ugdymo(si) proceso patyrimas ir refleksija), savarankiškas neformaliojo ugdymo programų parengimas.

4 dienų įgūdžių lavinimo ir įsivertinimo seminaras (kurio metu dalyviai veda mokymosi grupėje neformaliojo ugdymo užsiėmimus ir gauna grįžtamąjį ryšį iš kolegų ir vedančiųjų).

Mokymosi procesą sudaro 3 dalys.

Pirmojoje dalyje besimokantieji patiria neformaliojo ugdymosi procesą, reflektuoja jį ir susieja su turimomis teorinėmis žiniomis, stebi vedančiųjų laikyseną, perpranta neformaliojo ugdymo(si) principus ir metodus.

Antrojoje dalyje dalyviai savarankiškai parengia neformaliojo ugdymo užsiėmimų programas, pasirengia vesti neformaliojo ugdymo užsiėmimą besimokančiųjų grupėje.

Trečiojoje dalyje dalyviai lavina įgūdžius mokymosi grupėje vesdami neformaliojo ugdymo užsiėmimus, gauna besimokančiųjų ir vedančiųjų grįžtamąjį ryšį, įsivertina mokymosi rezultatus, pasirengia asmeninės karjeros planus.

Programos metu suteikiama neformaliojo švietimo mokytojui reikalingą kompetenciją: neformaliojo ugdytojo laikyseną, gebėjimą kurti ir palaikyti pagarbų partnerišką santykį su ugdytiniu, gebėjimą įgalintį ugdytinį palydėti nuo ugdymo prie ugdymosi, taikant įgalinančios pedagogikos metodus ir principus.
Atlikus skirtas užduotis ir parengus asmeninės karjeros planus, besimokančiųjų mokymosi pasiekimai įvertinami balu. Įvertinimas balu sudaro galimybę įskaityti modulį, jeigu besimokantysis nuspręstų studijuoti ir įgyti pedagoginį išsilavinimą.

Programa akredituota.