Mokyklų vertybinių nuostatų formavimas, dalykinių ir didaktinių žinių bei gebėjimų lavinimas: Italijos patirtis

Nuolat besimokančios bendruomenės kvalifikacijos ugdymas kitoje kultūrinėje terpėje, naudojantis inovatyviais tobulinimo būdais ir formomis, skatins mokytojus analizuoti savo darbą, individualiai vertinti iškilusias problemas ir tarpusavio bendradarbiavimą. Pedagogai susipažins su Italijos mokyklų švietimo sistema, mokytojų darbo ypatybėmis, galės jas taikyti savo veikloje.

Ši kvalifikacinė programa orientuota į XXI a. pedagogui reikalingas kompetencijas: kūrybiškumą, gebėjimą sieti socialinių mokslų, dorinio ugdymo, užsienio kalbų, dailės, muzikos ir kitas mokymo inovacijas. Bendrakultūrinė kompetencija įgalins geriau valdyti ugdymo proceso reiškinius, įveikti problemas. Asmeninės atsakomybės stiprinimas padės atliepti mokinių ugdimosi poreikius, gerins jų pasiekimus. Edukacinė išvyka stiprins mokyklos bendruomenės ryšius ir gebėjimą bendradarbiauti.

Edukacinė išvyka į Romą, Asyžių, Subijaką ir Montekasiną, aplankant kultūrinio paveldo objektus ir mokyklas padės plėtoti mokyklos bendruomenės kompetencijas, tiesiogiai susietas su ugdymo proceso integracija ir kokybe.

Programa akredituota.