Krikščioniškų Dievo įvaizdžių galia

Programa skirta dorinio ugdymo, istorijos ir literatūros mokytojams, pradinio ugdymo mokytojams, klasių auklėtojams, jaunimo organizacijų vadovams, papildomojo ugdymo mokytojams bei socialiniams pedagogams, norintiems tobulinti savo ir mokinių bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius bei vertybinių nuostatų ugdymą.

Programa „Krikščioniškų Dievo įvaizdžių galia“ kryptingai ugdo pedagogo dalyko turinio planavimo ir tobulinimo profesinę kompetenciją parengti mokiniams įdomią ir patrauklią mokymo/si medžiagą mokant apie krikščioniškojo Dievo įvaizdžio sampratą. Programos metu įvairių dalykų mokytojai kviečiami gilintis į teisingą krikščionišką Dievo įvaizdį, jo kaitos formas; taip pat atpažinti turimą asmeninį Dievo įvaizdį. Programos metu pateikiama Dievo įvaizdžių įvairovė mene, literatūroje, kine moko ieškoti dalyko metodinių prieičių pateikiant mokiniams patrauklią mokymo medžiagą.

Praktinė veikla kurse orientuojama į pedagogų kompetenciją taikyti aktyvius ir kūrybiškus mokymosi metodus.

 

Laikas: pradžia 10 val., pabaiga 15 val.

Vieta: Perkūno namas (Aleksoto g. 6, Kaunas)

Dalyvio įnašas: (teirautis)

 

Programa akredituota.