Eksperimentas chemijos pamokose

Ši programa skirta chemijos mokytojams. Mokymai skirti padėti mokytojams rasti veiksmingų būdų, kaip atskleisti ir ugdyti jaunąjį tyrėją, išsiaiškinti tiriamojo darbo etapus, duomenų gavimo ir jų analizės reikalavimus, apipavidalinimo reikalavimus.

Siekiant plėtoti bendrąsias ir gamtamokslinę kompetencijas, svarbias visaverčiam šiuolaikiškam gyvenimui, ir pasirengti tolesnėms studijoms, keliami uždaviniai, kad mokinys gebėtų kelti klausimus ir hipotezes, planuoti stebėjimus ir bandymus ir, saugiai naudodamiesi laboratorine įranga ir medžiagomis, juos atliktų apibendrintų gautus duomenis, vertintų jų tikslumą ir patikimumą, matavimo paklaidas, pastebėtų ir ištaisytų klaidas, formuluotų pagrįstas išvadas.

Jos metu ugdomos ir tobulinamos mokytojo profesinės kompetencijos, informacinių technologijų naudojimas, dalyko turinio planavimas ir tobulinimas, mokymo proceso valdymas, mokinių motyvavimas ir parama jiems.

Programos trukmė 6 akademinės valandos.

 

Vieta: Kauno Jėzuitų gimnazijos chemijos laboratorijoje (4 aukštas).

Seminarą ves: chemijos vyr. mokytoja Rita Janavičienė

Dalyvio įnašas: (teirautis)

 

Programa akredituota.