Kursai ir seminarai

2020

2020-01-06 "Šlovinkim Jo vardą šventišku šokiu" - šokių maldos grupė moterims

2020-01-18 Žydų ir krikščionių šokiai

2020-01-23 Kelionė po Naująjį Testamentą

2020-01-23 Krikščioniškojo dvasingumo raida

2019

Gruodis

2019-12-14 Susikaupimo diena moterims ir merginoms "Štai aš Viešpaties tarnaitė"

2019-12-26-31 Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos. Pradžia ir pagrindas

Lapkritis

2019-11-16 Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui

2019-11-13 ADVENTO MALDOS VAKARAI "Viešpatie, išgirsk mano maldą!"

2019-11-14 Baigusiųjų Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų programą PASITOBULINIMAS

2019-11-16  Sakralinių šokių seminaras "Talita kum-šok!"

2019-11-19 Raktas į sutarimą: apdovanojanti bendrystė, II dalis kurso pagrįsto neprievartinio bendravimo metodu

2019-11-30 Dienos rekolekcijos, skirtos Adventui "Septyni šūksniai ateisiančiam Kristui!"

Spalis

2019-10-01 Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems, I dalis kurso pagrįsto neprievartinio bendravimo metodu

2019-10-02 MALDOS VAKARAI Sveika, malonėmis apdovanotoji!

2019-10-03 Kursas "Išmanioji tėvystė"

2019-10-19 Seminaras "Savęs ir kito pažinimas naudojant bibliodramą"

2019-10-25 Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktika

2019-10-30 Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programa

Rugsėjis

2019-09-06 Maldos šokių savaitgalis

2019-09-30 Šlovinkim Jo vardą šventišku šokiu (Ps 149, 3) - maldos grupė moterims

2019-09-26 Kelionė po Senąjį Testamentą

BENDRAS KURSŲ IR SEMINARŲ SĄRAŠAS