Kursai ir seminarai

Artimiausi seminarai ir kursai:

Teminiai maldos vakarai (balandžio 13 d.)

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems" – kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu (nuo balandžio 19 d.)

Kūrybinis seminaras „Vienos detalės paslaptis" (balandžio 24 d.) NEMOKAMAS

Atvira pamoka „Tavo Veido, Viešpatie, aš ieškau" (balandžio 27 d.) NEMOKAMAS

Seminaras pedagogams ir stovyklų vadovams: „Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika" (gegužės 4 d.)

Dvasios vadovų / palydėtojų tobulinimosi seminaras (gegužės 6 d.)

 

Daugiau informacijos apie 2017 vasaros renginius rasite skiltyje „Rekolekcijos"

 

AKREDITUOTOS PROGRAMOS, TINKAMOS PEDAGOGAMS KELTI KVALIFIKACIJĄEil. nr. Pavadinimas
1. Velykos – susitikimas su Kristumi (TEK rekolekcijos)
2. Troškimų galia
3. Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą
4. Ugdymas žaidimais ir šokiais 
5. Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui
6. Krikščioniškų Dievo įvaizdų galia
7. Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose
8. Krikščioniškojo dvasingumo raida
9. Šventasis Raštas ir gyvenimas
10. Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai
11. Septyni didieji kaltinimai apie Bažnyčią bei jos istorią
12. Programa klasių auklėtojams „Mokyklos kultūros formavimas pagal Geros mokyklos koncepciją"
13. Mokytojų vertybinių nuostatų formavimas, dalykinių ir didaktinių žinių bei gebėjimų lavinimas: Italijos patirtis
14. Eksperimentas  chemijos pamokose
15. Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika
16. Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi
17. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
18. Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos
19. Šokiai pagal lietuviškas giesmes
20. Seminaras dienos centrų darbuotojams, pedagogams ir savanoriams dirbantiems su vaikais JAUSMAI KAIP SPLAVOS

 

Kiti seminarai ir kursai:

Žydų Pascha ir krikščioniškos Velykos. Kas tai – tęstinumas ar nauja pradžia?

Sakralinių šokių seminaras „Talita kum–šok"

Ar kančia yra Dievo bausmė? Psalmės ir Jobo knyga

Maldos ir susikaupimo diena „Renkuosi pokyčius – augu"

Seminaras „Štai aš – siųsk mane!" Iz 6, 8

Seminaras „3D formatas manyje: dekalogas, dvasingumas, dėkingumas"

Seminaras „Dėkingumo dovana skaidresnei kasdienybei"

Gavėnios vakarai su Šventojo Rašto tekstu „Visi valgė ir pasisotino" Mk 6, 30–44

Teminiai maldos vakarai

Seminaras „Pasiryžti siekti ir pasiekti"

Kursas „Pažintis su Šventuoju Raštu lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams"

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems" – kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu