Kursai, seminarai, rekolekcijos pedagogams

Galima registruotis:

Teminiai maldos vakarai (nuo kovo 2 d.)

Sakralinių šokių seminaras „Talita kum-šok!" (kovo 4 d.)

Bibliodrama „Jėzus..., mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo“ Jn 13, 1 (balandžio 8 d.)

Rekolekcijos mokytojams „Dievo gailstingumo veidas kančioje mirtyje ir prisikėlime" (balandžio 11 d.)

 

REKOLEKCIJOS (galima registruotis)

Gavėnios rekolekcijos „Dykumų Tėvai“ (kovo 5 –11 d.)

 

AKREDITUOTOS PROGRAMOS PEDAGOGAMSEil. nr. Pavadinimas
1. Velykos – susitikimas su Kristumi (TEK rekolekcijos)
2. Troškimų galia
3. Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą
4. Ugdymas žaidimais ir šokiais 
5. Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui
6. Krikščioniškų Dievo įvaizdų galia
7. Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose
8. Krikščioniškojo dvasingumo raida
9. Šventasis Raštas ir gyvenimas
10. Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai
11. Septyni didieji kaltinimai apie Bažnyčią bei jos istorią
12. Programa klasių auklėtojams „Mokyklos kultūros formavimas pagal Geros mokyklos koncepciją
13. Mokytojų vertybinių nuostatų formavimas, dalykinių ir didaktinių žinių bei gebėjimų lavinimas: Italijos patirtis
14. Eksperimentas  chemijos pamokose
15. Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika
16. Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi
17. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
18. Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos
19. Šokiai pagal lietuviškas giesmes

 

Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija bei jos istorija (6 seminarų ciklas)

Eksperimentas chemijos pamokose

Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika

Krikščioniško dvasingumo raida (IV dalys)

Krikščioniškų Dievo įvaizdžių galia

Mokyklų vertybinių nuostatų formavimas, dalykinių ir didaktinių žinių bei gebėjimų lavinimas: Italijos patirtis

Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Programa klasių auklėtojams „Mokyklos kultūros formavimas pagal Gerosios mokyklos koncepciją“

Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose (8 seminarų ciklas)

Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą (8 seminarų ciklas)

Septyni didieji kaltinimai apie bažnyčią bei jos istoriją

Šokiai pagal lietuviškas giesmes

Šv. Ignaco Lojolos pratybos

Šventasis raštas ir gyvenimas (dvi dalys)

Troškimų galia (dvi dalys)

Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui

Ugdymas žaidimais ir šokiais (trys dalys)

Velykos – susitikimas su Kristumi (TEK rekolekcijos)

 

MOKYMAI