Seminaras "Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui"

„Ir man, ir šeimai šis seminaras - labai naudingas. Iškilę sunkumai šeimoje ėmė spręstis. Abu suartėjome. Vaikai pajuto santykių atšilimą, tapo džiaugsmingesni.“

Ar  įmanomas šventumo kelias šeimoje?  

Ar vyras ir žmona, besirūpinantys vaikais, kasdieniniais  šeimos  poreikiais  yra  tik  pakeleiviai?  

Ar šventumas ir laimė turi ką nors bendro?

Tai praktinis seminaras sutuoktiniams bei draugaujančioms poroms, kuriame kviesime pažvelgti į šventųjų bei palaimintųjų porų pavyzdžius, kaip jie savo gyvenimu atsiliepė į Dievo kvietimą keliauti šventumo keliu, kalbėsimės apie šeimos gyvenime kylančius iššūkius, sunkumus ir kaip juos spręsti.

Seminaro metu:

 • Pajusite džiaugsmą į savo sutuoktinį pažvelgę kitomis akimis; 
 • Nustebsite sužinoję, kas labiausiai vienija sutuoktinius; 
 • Atlikdami praktines užduotis, įgysite įgūdžių, kaip išklausyti ir prakalbinti savo sutuoktinį; 
 • Sužinosite, kaip abu kartu galite artėti prie Dievo; 
 • Susipažinsite su Katalikų Bažnyčioje paskelbtų šventųjų sutuoktinių istorijomis ir lyginsite jas su savosiomis; 
 • Sužinosite, ką reikia daryti, kad santuoka truktų visą gyvenimą.

Temos:

 • Dievas, mano sutuoktinis ir aš.  
 • Šventumas poroje, kas tai? Augti mylint.
 •  Iššūkiai ir sunkumai šeimoje.  
 • Kad susiliestų ir širdys...  
 • Bendra šeimos malda – būti kartu.  
 • Mano sutuoktinio Dievo įvaizdis.  
 • Kitokio kito priėmimas – charakterių skirtingumai, kai psichologija nebegelbsti.  
 • Menas išklausyti sutuoktinį.

Mokytojams ši prorgama kvalifikacinė.

Laikas: 2019 m. lapkričio 16 ir 23 d.

šeštadienis 10,00 - 17,00 val.

Vieta: Alytaus šv. Kazimiero parapijos namų salėje, Varėnos g. 24a, Alytus.

Seminaras nemokamas

Seminaras vedamas vykdant projektą "Tvirta ir darni šeima: iššūkiai ir galimybės", kurį dalinai finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Laukiame visų besidominčių ir, jei įmanoma, rekomenduojame dalyvauti poroje!

Lektoriai: 

Vaidilė Šumskienė

Išankstinė registracija būtina. Registracija.

Dalyvių atsiliepimai:

„Buvo gera pabūti su savo vyru, pasidžiaugti, kad keliaujama kryptis – ta pati, kokia buvo ir šventųjų porų <...> Su dideliu džiaugsmu ir dėkingumu naujai pažvelgiau į savo šeimą.“

„Supratau, kad nepaisant klaidų, nuodėmių galima tapti šventa šeima. Supratau, kad yra šventų šeimų ir aplink mus ir mes patys keliaujame tuo keliu.“

 

Programa akredituota!

VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas akredituotas 2018 m. rugpjūčio 21 d., pagal LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą. Pažymėjimas AP Nr. 107.

Data: 
Šeštadienis, Lapkritis 16, 2019