Kursas "Septyni didieji kaltinimai Bažnyčiai" balandžio 25 d.

"Kas valdo praeitį - valdo ateitį: kas valdo dabartį - valdo praeitį" George Orwell

„Tie patys žmonės, kurie priekaištavo Bažnyčiai dėl romių, nesipriešinančių vienuolynų, priekaištavo jai ir dėl kryžiaus žygių smurto ir narsos. ...Ką visa tai galėjo reikšti? Kas buvo toji krikščionybė, visada draudusi karus ir visada juos kėlusi? Kokia prigimtis dalyko, kurį galima pirma niekinti už tai, kad jis nekovingas, o antra – už tai, kad veržiasi į kovą?“ G. K. Chesterton

 

Bažnyčia už jos praeities darbus tiek masinėje kultūroje, tiek mokykliniuose vadovėliuose dažnai kaltinama veidmainyste, nusikaltimais taikai ir žmoniškumui, mokslo pažangos stabdymu. Inkvizicija, kryžiaus žygiai, indulgencijos, kova su mokslo pažanga, moterų diskriminavimas, indėnų kultūrų sunaikinimas – tai tik dalis Bažnyčiai šiandien metamų kaltinimų.

Minėti požiūriai taip paplitę kad juos, kaip savaimę aiškią tiesą, priima ir daugelis krikščionių.

Požiūris, kad Bažnyčia praeityje buvo „tamsi jėga“ šiandien tebeformuoja daugelio žmonių požiūrį ir pasaulėžiūrą. Jei Bažnyčia per tūkstantį metų galėjo pasauliu pasiūlyti tik „tamsiuosius viduramžius“, kodėl šiandien turėtume ja pasitikėti ir leisti daryti įtaką visuomenės ir kultūros raidai?

Tačiau ar iš tiesų viduramžiai buvo „tamsūs“, ar tik ne Bažnyčios dėka vakarų civilizacija pranoko visas kitas civilizacijas, ar smerkiant kryžiaus žygius nėra taikomi dvigubi standartai? Tai yra klausimai, kuriuos turėtų kelti ir bandyti rasti sąžiningą atsakymą kiekvienas išsilavinęs krikščionis.

Patikimą atsakymą galima rasti tik vadovaujantis patikimais metodais. Kaip galime išlikti objektyvūs ir nešališki ieškodami istorinės tiesos? Kokiais metodais galime pasikliauti tiesos ir teisingumo ieškojimo kelyje?

 

Apie visa tai kalbėsime kurse, kurio metu giliau pažvelgsime į sunkius kaltinimus Bažnyčiai ir jos istorijai:

 Registracijos anketa (2016 04 25 paskaitai) (pažymėkite šią paskaitą registracijos anketoje):

-     Bažnyčios dėka viduramžiai buvo “tamsus” vakarų civilizacijos etapas (2016-02-29).

-     Kryžiaus žygiai buvo Bažnyčios inicijuotas smurtas prieš kitatikius (2016-03-07).

-     Inkvizicija buvo organizacija, kuri turi būti kaltinama nusikaltimais prieš žmoniškumą (2016-03-14).

-    Jei ne Bažnyčia, šiandien mokslas vakarų pasaulyje būtų daug toliau pažengęs (2016-04-04).

-     Bažnyčia išnaikino ištisas kultūras (2016-04-11).

-     Bažnyčia buvo suinteresuota visuomenę išlaikyti tamsią ir beteise (ypač moteris) (2016-04-18).

-    Bažnyčiai tikėjimas tebuvo įrankis krauti turtus ir galią; kurso klausytojų pasiūlytas kaltinimas: pedofilija (2016-04-25).

 

Kurso trukmė: 8 susitikimai, lankyti galima dalimis (galite pasirinkti paskaitą, paskaitas).

Laikas:  (pirmadienių vakarais) 18:00 - 20:30 val. 

Vieta: Aleksoto g. 6, Kaunas Perkūno name.

Veda: Vygantas Malinauskas - katalikų teologijos licenciatas, VDU doktorantas ir dėstytojas. VDU dėsto Teisės teorijos, Socialinės politikos perspektyvų kursus.

 

Kaina:  9 Eur (vieno susitikimo kaina) suaugusiems.

             5 Eur (vieno susitikimo kaina) dieninio kurso studentams.

 

Tel. pasiteirauti:  (8-37) 280 530

 

Programa akredituota!

VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas akredituotas 2015 m. liepos 31 d., pagal LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą. Pažymos nr. EV3-20.