Kelionė po Naująjį Testamentą (nuotolinio mokymo kursas)

„Anksčiau pro pirštus žiūrėjau į apaštalų veiklos aprašymus ir laiškus Naujajame Testamente. Pauliaus gyvenimo aprašai ir raštai atnešė labai gyvą pajautimą gyvenimo dėl idėjos.“

„Įdomu ir naudinga buvo atlikti užduotis, kuriuose buvo Šv. Rašto ryšys su šia diena, jo analizė, bei sąsajų ieškojimas su šia diena.“

Iš dalyvių atsiliepimų

Naujasis Testamentas, knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių jo žodžius, posakius, veiksmus – kurie provokuoja, kalbina, kelia klausimus – ar noriu pažinti ir priimti tokį Dievą, kuris nebijo skurdo – gimsta tvarte, kuris eina į vestuves, gydo ligonius, kalbasi su nusidėjėliais ir visuomet randa laiko maldai, o jo sostu tampa kryžius...

Kursas “Kelionė po Naująjį Testamentą“ kviečia kartu:

  1. Atsiversti dažniausiai cituojamą tekstą, kurio posakius naudojame to nežinodami;
  2. Per trumpą laiką perskaityti didžiąją dalį Naujojo Testamento
  3. Pažinti Jėzaus asmenį iš pirmojo rašytinio šaltinio;
  4. Pajusti Dievo Žodžio padrąsinančią galią ir vedimą;
  5. Išmokti skaityti Šventąjį Raštą „tarp eilučių“;
  6. Šv. Pauliaus laiškuose atrasti esmines krikščionybės tiesas;

Kurso metu dalyviai savarankiškai skaito vizualiomis priemonėmis praturtintą medžiagą, atlieka užduotis, diskutuoja virtualioje erdvėje, atsakymus į asmeninius klausimus iš vadovų gauna elektroninio pašto pagalba. Kursą gali lankyti visi besidomintys Naujuoju Testamentu, ypač rekomenduojame tiems, kurie baigė nuotolinio mokymo programą „Kelionė po Senąjį Testamentą“.

Kurso temos

Kurso trukmė

12 studijų savaičių (60 val.) 

Dalyvio įnašas: (teirautis)