JAUNIMO VADOVŲ VERTYBINIS UGDYMAS SAVANORIŠKAM DARBUI STOVYKLOSE

 

Skirta suma: 191251,58 Lt.

„Jaunimo vadovų vertybinis ugdymas savanoriškam darbui stovyklose“

Projekto trukmė: 2013 01 03 - 2014 06 03

Kadangi kiekvienos srities savanoriškam darbui yra reikalingas atitinkamas pasirengimas, projekto rengėjai sprendė savanorių trūkumo problemą toje srityje, kurioje yra sukaupę didžiausią patirtį ir kurioje pagal NVO tyrimus yra didžiausias poreikis.

Projekto metu buvo ugdomi jauni žmonės dirbti ugdomąjį darbą įvairiose Lietuvos NVO. Bet kokio ugdomojo darbo pagrindą sudarė vertybinių nuostatų formavimas, t. y. tai, kas sudaro ugdymo turinį.

Yra vertybės, kuriomis remiasi visa demokratinės visuomenės santvarka. Jas reikia ne tik išmanyti, bet ir ugdymo procese mokėti perduoti. Šiam darbui parengti savanoriai taps puikiais pagalbininkais bet kuriai pasirinktai Lietuvos NVO, dirbančiai socialinėje, švietimo srityse.

Projekte jaunimo vadovams buvo skirti mokymai, orientuoti į darbą vasaros stovyklose, nes asara yra metas, kai  daugiausiai organizuojama socialinės ir šviečiamosios veiklos, o tai susiję su oru, renginio kaštais, dalyvių galimybėmis. (Ypač daug vasaros metu organizuojama įvairiausių stovyklų vaikams, šeimoms, jaunimui). Bendradarbiavimo su NVO ankstesnė patirtis parodė, kad jose yra didelis gerai pasirengusių savanorių trūkumas. Savanoriai yra nepakeičiami darbuotojų pagalbininkai.

Dalyvauti mokymuose buvo kviečiami vyresnių klasių moksleiviai ir studentai, gyvenantys bet kurioje Lietuvos vietoje. Jiems labiausiai yra reikalingas parengimas, ir tokio amžiaus asmenys turi troškimą save dovanoti darbui su kitais žmonėmis.

Projektą finansavo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

Projekto tikslas – parengti jaunimo vadovus dirbti savanorišką darbą vasaros stovyklose.

Dalyvių amžius: nuo 16 iki 29 metų.

Vieta: Birštonas

Mokymų temos, nagrinėtos projekto metu:

1.       Savęs pažinimas, bendravimas, bendradarbiavimas.

2.      Grupės dinamika ir komandos formavimas.

3.      Vertybinių nuostatų ugdymas.

4.      Amžiaus tarpsnių psichologija ir didaktika.

5.      Kūrybinio mąstymo ugdymo metodika.

6.      Stovykla – struktūra, darbo ypatumai, reikalavimai.

7.       Ilgalaikė savanorystė.

8.      Planavimas ir veikimas.

9.      Praktikos supervizija.

 

Projekto metu vyko NUOTOLINIS MOKYMAS