INTERNETU Kelionė po Naująjį Testamentą

Naujasis Testamentas, knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių jo žodžius, posakius, veiksmus – kurie provokuoja, kalbina, kelia klausimus – ar noriu pažinti ir priimti tokį Dievą, kuris nebijo skurdo – gimsta tvarte, kuris eina į vestuves, gydo ligonius, kalbasi su nusidėjėliais ir visuomet randa laiko maldai, o jo sostu tampa kryžius...

Kviečiame Naująjį Testamentą skaityti kartu. Tai NUOTOLINIO MOKYMO PROGRAMA, Susipažinsime su Jėzaus laikų gyvenimiška aplinka, gilinsimės į evangelijose pateikiamą Jėzų ir Jo mokymo daugiasluoksniškumą, Pauliaus laiškuose atpažinsime svarbiausias krikščionybės tiesas ir stulbinančią šio apaštalo asmenybę. Praktinės užduotys padės įžvelgti bei įvardinti žmogaus ir Dievo susitikimo patirtį.

Kurso temos:

·       Jėzaus gyvenamoji aplinka – kraštas ir visuomenė.

·       Naujojo Testamento palyginimų pedagogika.

·       Jėzaus portretas evangelijose pagal Morkų, Matą ir Luką . Apaštalų darbai.

·       Apie ženklus ir tikėjimą Jono teologinėje tradicijoje. Apokalipsė.

·       Apašatalo Pauliaus asmenybė, jo apaštalinės kelionės ir laiškai.

·       Visuotiniai laiškai. Malda su Šventuoju Raštu. Apokrifiniai raštai.

Kurso metu dalyviai savarankiškai atlieka užduotis, diskutuoja virtualioje erdvėje, atsakymus į asmeninius klausimus iš vadovų gauna elektroniniu paštu. Kursą gali lankyti visi besidomintys Naujuoju Testamentu, ypač rekomenduojame tiems, kurie baigė nuotolinio mokymo programą „Kelionė po Senąjį Testamentą“.

Kurso trukmė

12 studijų savaičių, pradžia kovo 24 d.

Išankstinė registracija būtina. Registracijos anketa

Dalyvio įnašas: 100 Eur;  karantino metu taikome nuolaidą: 85 Eur.

Kursą moderuoja

Vaidilė Šumskienė

Virginija Malinauskienė

 

Data: 
Antradienis, Kovas 24, 2020