Pirmųjų amžių Bažnyčios dvasingumas NUOTOLINIO MOKYMO PROGRAMA

Kurso metu pristatomi ankstyvųjų amžių Bažnyčios Tėvų ir šventųjų raštai. Gilinamasi į pirmųjų krikščionių (I–IV a.) liturginį Eucharistijos bei krikšto šventimą, skaitant šventųjų raštus, susipažįstama su to laikmečio Bažnyčios dvasingumu, maldos praktikomis. Kursas vyksta nuotolinio mokymo būdu.

Kurso temos:

1)      Apaštalinės Bažnyčios dvasingumo bruožai.

2)      Kankinystė dėl Kristaus.

3)      Liturgija: Krikštas ir Eucharistija.

4)      Dykumos askezė.

5)     Bažnyčios Tėvai ir Mokytojai.

6)      Šv. Augustinas: atsivertimas ir autobiografija.

7)      Šv. Benediktas ir vienuolinis sąjūdis.

Kurso trukmė

Kurso trukmė – 8 studijų savaitės.

Pradžia: 2020 m. sausio 27 d. Registracija iki sausio 24 d.

Grupė pilna, registracija negalima.

Dalyvio įnašas: 80 Eur.

Dalyvio teisės ir pareigos:

1)  Dalyvis privalo turėti galimybę nors kartą per keletą dienų naudotis internetu;

2)  Sumokėjęs už kursą, dalyvis gauna savo prisijungimo slaptažodį, kuriuo naudojasi tik jis pats. Slaptažodis suteikiamas viso kurso metu. Pasibaigus kursui slaptažodis anuliuojamas. Instrukciją, kaip prisijungti prie nuotolinio kurso, išsiųsime kartu su Jūsų slaptažodžiu. Kurso metu dalyviui yra prieinama visa elektroninė nuotolinio kurso medžiaga.

3)  Kursą sudaro 8 dalys. Kiekvienas dalyvis per nustatytus terminus susipažįsta su kurso metu pateikta medžiaga ir atlieka užduotis internete. Vienai daliai atlikti skiriama savaitė.

4) Pabaigus kursą dalyviui yra išsiunčiamas kurso baigimą liudijantis pažymėjimas. Kursas laikomas baigtu nuo kurso vertinimo ataskaitos gavimo elektroniniu paštu momento.

Nuotolinę programą moderuoja: Vaidilė Šumskienė

 

„Šiame kurse pagilinau žinias apie pirmųjų amžių Bažnyčią. Atskirų jos narių dvasingumą. Gavau daug gerai paruoštos medžiagos, kurią galėsiu panaudoti bendraujant su mokiniais ir draugais. Panorau aplankyti vietas, kur gyveno dykumos tėvai.“

„Svarbiausia patirtis šio kurso metu – niekada nepaliauti mokytis, kaip ir niekada nepaliauti melstis. Šio kurso metu jaučiau discipliną, konkretumą ir tikslumą.“

Iš dalyvių atsiliepimų

Data: 
Pirmadienis, Sausis 27, 2020