Krikščioniškojo dvasingumo raidos kurso temos

 

 1. Įvadas į krikščioniškojo dvasingumo raidą.

Kas yra krikščioniškas dvasingumas?

 1. Apaštalinės Bažnyčios dvasingumo bruožai.

Šventumo modeliai.

 1. Liturgija.

Liturgija: Krikštas ir Eucharistija

Liturigija nuo Paskutinės vakarienės iki II Vatikano Susirinkimo

Didachė

Eucharistijos simboliai

 1. Dykumos askezė.

Šv. Augustinas. Atsivertimas ir autobiografija

Šv. Augustinas. Išpažinimai

Dievo malonės samprata: ar Dievas yra patiriamas

 1. Šv. Benediktas: malda ir vienuolių sąjūdis.

Šv. Benedikto regula.

Lectio divina

 1. Rytų Bažnyčios dvasingumas: ikona ir Jėzaus malda.

Ikonų klasifikacija

Jėzaus malda – dvasinio augimo kelias

 1. Piligrimystė ir kryžiaus žygiai.

Piligrimystė ir kryžiaus žygiai

 1. Šv. Pranciškus ir šv. Klara: neturtas ir džiaugsmas.

      Šv.Pranciškus ir šv. Klara

     Šv. Tėvo Pranciškaus testamentas

     Pranciškonų dvasingumas

 1. Meditacija ir mistika.

Šv. Bonaventūras

Mokytojas Eckhartas.Pamokslai

 1. Apreiškimas.

Julijona Noričietė. Iš Dievo meilės apreiškimų

šv. Kotryna Sienietė. Raštai

 1. Pašaukimas ir pasirinkimas.

šv. Ignacas Lojola. Pašaukimas ir pasirinkimas.

Dvasinė pratybos

 1. Vestuvinė mistika:

šv. Kryžiaus Jonas

šv. Teresė Avilietė

 1. Tomo Mertono dvasingumo bruožai.

Tomo Mertono kūrybos bruožai

Tomas Mertonas. Gyvenimas dvasioje

14. Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinis palikimas