Šventasis Raštas ir gyvenimas: Kelionė po Naująjį Testamentą (nuotolinio mokymo kursas)

Kviečiame Naująjį Testamentą skaityti kartu. Susipažinsime su Jėzaus laikų gyvenimiška aplinka, gilinsimės į evangelijose pateikiamą Jėzų ir Jo mokymo daugiasluoksniškumą, Pauliaus laiškuose atpažinsime svarbiausias krikščionybės tiesas ir stulbinančią šio apaštalo asmenybę. Praktinės užduotys padės įžvelgti bei įvardinti žmogaus ir Dievo susitikimo patirtį.

Kurso temos:

·       Jėzaus gyvenamoji aplinka – kraštas ir visuomenė.

·       Naujojo Testamento palyginimų pedagogika.

·       Jėzaus portretas evangelijose pagal Morkų, Matą ir Luką . Apaštalų darbai.

·       Apie ženklus ir tikėjimą Jono teologinėje tradicijoje. Apokalipsė.

·       Apašatalo Pauliaus asmenybė, jo apaštalinės kelionės ir laiškai.

·       Visuotiniai laiškai. Malda su Šventuoju Raštu. Apokrifiniai raštai.

Kurso metu dalyviai savarankiškai atlieka užduotis, diskutuoja virtualioje erdvėje, atsakymus į asmeninius klausimus iš vadovų gauna elektroninio pašto pagalba. Kursą gali lankyti visi besidomintys Naujuoju Testamentu, ypač rekomenduojame tiems, kurie baigė nuotolinio mokymo programą „Kelionė po Senąjį Testamentą“.

Kurso trukmė

11 studijų savaičių (55 val.) 

 Registracijos anketa

Kaina

Dalyvio įnašas 250 Lt. Negalintiems mokėti visos nurodytos sumos, taikome nuolaidas.

Kursą moderuoja

Vaidilė Šumskienė

Virginija Malinauskienė