PROJEKTAS "REFLEKTYVAUS VERTYBINIŲ NUOSTATŲ UGDYMO MODELIO DIEGIMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE" (2011-2013)

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto “Mokymasis visą gyvenimą” priemonė Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K “Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas”

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Skirta suma: 871438,88 Lt.

 

Projekto trukmė: 2011 08 04 - 2013 08 04

 

Projekto tikslas: ugdyti visavertę krikščioniškomis – bendražmogiškomis vertybinėmis nuostatomis besivadovaujančią atsakingą asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, siekiančią socialinio teisingumo ir savo gebėjimus skiriančią visuomenės gerovei.

 

Šiandien bendrojo lavinimo mokyklose labiau rūpinamasi žinių perteikimu nei vertybinių mokinių nuostatų ugdymu. Mokytojai vis dažniau prabyla apie neįmanomą darbo mokykloje atmosferą. Mokinių elgesys tampa vis mažiau kontroliuojamas. Daugėja patyčių atvejų, diskriminavimo, todėl nėra kito kelio kaip šią problemą spręsti, kaip ryžtingai orientuoti ugdymo turinį į vertybinių nuostatų ugdymą. Reflektyvus ugdymas, kai žmogus mokosi, siedamas žinomus dalykus su nežinomais, teoriją su praktika; permąstydamas ir įvertindamas tai, kas padaryta, eidamas tolesnio mokymo bei mokymosi link, šiandien mokyklose, yra labai reikalingas. Remdamasis reflektyviojo mokymo teorija, mokytojas stebi patį mokymo procesą, reflektuoja ir vertina savo darbą, įgydamas daugiau galimybių jį tobulinti.

Šio projekto metu į bendradarbiaujančias bendrojo lavinimo mokyklas bus diegiamas reflektyvus vertybinių nuostatų ugdymo modelis. 

Reflektyvus vertybinių nuostatų ugdymo modelis bus diegiamas mokyklose tiesioginių, nuotolinių (internetu) mokymų bei praktinio darbo (modelio pritaikymas pamokose) pagalba. Visų mokymų programa išdėliota atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų darbo ritmą (daugiausia mokinių atostogų metu).

 

Projektas vykdomas Ignalinos, Zarasų, Kelmės, Šilalės, Kauno ir Marijampolės rajonuose. Projekte dalyvauja projekto partneriai – Ignalinos rajono gimnazijos, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai bei švietimo specialistai, Ateitininkų federacijos nariai, taip pat kitų šių rajonų bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, švietimo specialistai, nevyriausybinių organizacijų nariai.

TYRIMO ATASKAITA

STRAIPSNIAI

Ramunė Kaminskienė. Kaip ugdyti tai, kas savaime aišku ir neginčytina

Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose ("Kauno diena")