Kelionė po Senąji Testamentą

Svarbiausia yra pasikeitęs žvilgsnis į Senąjį Testamentą – tai jau nebe pavieniai pasakojimai, painios žydiškų istorijų džiunglės, kai nežinia, pro kur įeiti ir kaip įėjus išeiti. Rimtas atradimas yra psalmės.

Iš dalyvių atsiliepimų

Seminaras „Troškimų galia“

Troškimai yra mūsų gyvybinės energijos šaltinis. Ko aš trokštu?  Ką man reiškia troškimas? Ar tikrai jis toks gyvybiškai man svarbus? Kartais sakome: „nežinau, ko noriu...“; „nėra noro gyventi“; „noriu, bet negaliu turėti“. Neįvardinti ir neįgyvendinti  troškimai yra liūdesio ir menkavertiškumo priežastis. Kita vertus, begalinis troškimų tenkinimas veda į savanaudiškumą, netinkamus santykius su savimi ir kitais.

Pokalbis su menininku Vaidotu Žuku apie meną, kūrybą ir inspiracijas

Galime klausti – kas yra menas?

Mano atsakymas būtų – tai yra įkvėptas amatas, turintis tam tikrą paskirtį, besivadovaujantis tam tikrais principais. Menas yra žmogaus prigimtinio kūrybingumo išraiška.

Klauskime toliau ­ kokia meno paskirtis?

Asmeninės rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu

Asmeninių rekolekcijų metu išskirtinis dėmesys skiriamas atpažinti Dievo veikimą bei kvietimą  savo kasdienybėje ir Jam  atsiliepti. Tai tylos laikas, kuomet visos išsibarstę mintys ir jausmai tarsi surenkami, o protas ir širdis susivienija maldoje. Asmeninė malda, kasdienis pokalbis su dvasios vadovu - šios programos dalis. 

 

Laikas

Adventinis koncertas

Rekolekcijų savaitgalis „Susitikimas su Kristumi" 2012

Rekolekcijų savaitgalis „Susitikimas su Kristumi" vyko š.m. kovo 9-11 dienomis. Jose dalyvavo 40 žmonių, atvykusių iš įvairių Lietuvos pakraščių.

Rekolekcijas vedė kun. Aldonas Gudaitis SJ, GTI direktorė Vilhelmina Raubaitė. Jiems padėjo ateitininkai: Agnietė Kizevičiūtė, Julija Ladigaitė, Linas ir Tomas Martinaičiai, Rita Liubinienė.

Užsiprenumeruoti Gyvenimo ir tikėjimo institutas RSS