2018-08-19

Dvasinė kova už naują gyvenimą, prieš nedorybes, kurios veda žmogų į pražūtį. Skaitydami kasdienes naujienas, dejuojame, nervinamės ir piktinamės: kiek daug blogio pasaulyje, ir kaip sunkiai pasiekiamas tas „gėris“, kurį visi žada. O ir „pasiektas“ jis ne visada...

2018-09-05

Seminare susipažinsime su katalikų Bažnyčios vyriausiojo hierarcho – Šventojo Tėvo – institucija, ką ji reiškia Bažnyčiai ir pasauliui, klausime kur prasideda ir kur baigiasi popiežiaus autoritetas. Domėsimės popiežiaus Pranciškaus - Jorge Mario Bergoglio...

2018-09-27

Tai Dvasinės pratybos, skirtos dvasiniams palydėtojams /-oms, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims. Dvasines pratybas ves kun. Wendelin Kőster SJ iš Vokietijos. 1995 – 2008 m. tėvas Kőster SJ dirbo centrinės Europos asistencijoje Romoje. Nuo 2009 iki 2015 m. buvo šv...

2018-10-04

Seminaras skirtas moterims, norinčioms pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Jo metu gilinsimės į tikrąjį krikščioniškąjį moters pašaukimą, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“, kuris...

2018-10-05

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per...