2018-12-26

Dvasines pratybas sudaro  keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis kartojasi visose...

2019-01-07

Kviečiame merginas, moteris mokytis garbinti Viešpatį kitu, mažiau įprastu būdu, tačiau tokiu pat prasmingu ir nuoširdžiu kaip ir kasdienė malda ar giesmė. Sakralūs šokiai yra santykio su Dievu išraiškos forma, kuri padeda atkurti sielos ir kūno vienybę, kuria...

2019-01-19

Šiame seminare pristatomi šokiai, kuriuos šokame moterų maldos grupėje. Vieni iš jų išmokti Bibliodramos seminaruose, konferencijose, kiti sukurti maldos metu kaip tikėjimo, maldos ir kontempliacijos katalikiškoje tradicijoje vaisius. Seminare yra...

2019-01-22

Niekas nepaneigs, kad kokybiškas bendravimas su savimi ir kitu teikia laimės, pasitenkinimo, gyvenimo pilnatvės pojūtį, skatina tobulėti. Deja, geri bendravimo įgūdžiai mums nėra įgimti. Kaip ir daug ko bendrauti mokomės... Iš pradžių šeimoje, o...

2019-01-23

Bažnyčia kviečia kiekvieną krikščionį dažnai skaityti Šventąjį Raštą, kad geriau pažintume Viešpatį Jėzų.

Šventasis Susirinkimas karštai ir pabrėžtinai ragina ir visus krikščionis, [...] dažnu Šventųjų Ra...