2017-06-24

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį. Konferencijos vyks atskirose grupėse, kartu švęsime Eucharistiją, adoruosime. Daugiau bendros informacijos apie Dvasines pratybas rasite...

2017-06-25

Šių metų birželio 25 d. Vilniuje palaimintuoju bus skelbiamas vyskupas kankinys Teofilius Matulionis (1873–1962). Kaune, Perkūno name muziejuje, veikia paroda „Beginklė tiesa – Teofiliaus Matulionio daiktai, laiškai, nuotraukos“. Parodos autorius Vaidotas...

2017-07-03

Dvasines pratybas sudaro  keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis kartojasi visose...

2017-08-02

Renginys skirtas moterims, norinčioms pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Jo metu gilinsimės į tikrąjį krikščioniškąjį moters pašaukimą, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“, kuris...

2017-08-06

Mus supanti Kūrinija liudija Dievo meilę žmonėms. Medžiai, teikiantys mums visokią naudą ir tokie artimi žmogui, yra nuostabi Dievo dovana.

Rekolekcijose, naudodamiesi medžio įvaizdžiu, žvelgsime į savo asmenybės medį: koks šaltinis maitina mano medžio šaknis, kuria kryptimi...