2017-12-02

Kalėdų laikotarpis tampa daugybės susitikimų, darbų ir rūpesčių sūkuriu: atvirlaiškiai, metų pabaigos ataskaitos, dovanos, artimųjų lankymas... VIENATVĖ... Bet ar atpažįstame šiame verpete kartu su mumis esantį Dievą? Kviečiame skirti laiko sau ir Tam, kuris visuomet laukia...

2017-12-10

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį.

Dvasinių pratybų vadovas: kun. Stasys Kazėnas SJ.
Rekolekcijų vieta: Šiaulių jėzuitų namai (Vilniaus g. 247 B)

 

II savaitė gruodžio 10...

2017-12-26

 Šv. Ignacas  nurodo aiškius dvasinės kelionės tarpsnius ir pateikia konkrečias priemones, kaip nuosekliai juos pasiekti.  Dvasinių pratybų metu yra pristatomi įvadai, kaip melstis su Šventuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie meditacinę bei...

2018-01-03

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį.

Dvasinių pratybų vadovas: kun. Stasys Kazėnas SJ.
Rekolekcijų vieta: Šiaulių jėzuitų namai (Vilniaus g. 247 B)

 

IV savaitė sausio 3-11...

2018-01-08

Kviečiame merginas, moterismokytis garbinti Viešpatį kitu, mažiau įprastu būdu, tačiau tokiu pat prasmingu ir nuoširdžiu kaip ir kasdienė malda ar giesmė. Sakralūs šokiai yra santykio su Dievu išraiškos forma, kuri padeda atkurti sielos ir kūno vienybę, kuria...