2016-07-27

Pasaulis , kuriame vyrauja konkurencija, nerimas, iliuzijos yra sunku pažinti evangelinį pojūtį, ko mes visi giliai savyje trokštame: švelnumo, džiaugsmo, nuolankumo, meilės, dėkingumo.

Rekolekcijų metu melsimės, kad atpažintume...

2016-08-06

Rekolekcijos skirtos trokštantiems atsiverti gydančiai Jėzaus malonei ir atgaivinti savo dvasinį gyvenimą, išmokti būti „čia ir dabar“. Atliekantieji rekolekcijas kiekvieną dieną turės galimybę kalbėtis su dvasios palydėtoju...

2016-08-19

Kviečiame dalyvauti ieškančius aiškaus tikėjimo ir gilios draugystės su Jėzumi.

Rekolekcijos – dvasinės atgaivos laikas. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas atpažinti, atgaivinti ir pagilinti savo santykį su Dievu ir vis laisviau...